Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Sysselsättningen i Umeå ökar mer än i riket

Under 2012 ökade sysselsättningen i Umeå med 1 376 personer, med den största ökningen inom utbildningssektorn. Ökningen jämfört med året innan var 2,2 procent, vilket kan jämföras med genomsnittet för Sverige, som var 1,4 procent.

Siffrorna ingår i Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS, som presenteras av Statistiska centralbyrån. Av 1 376 nya jobb i Umeå tillkom 330 stycken inom utbildningssektorn. Den följdes av (med antalet nya förvärvsarbetande inom parentes) företagstjänster (292), vård/omsorg (269), byggverksamhet (148) och handel (118). Den specificerade bransch som ökade procentuellt mest (8,6 procent) var energiförsörjning/miljöverksamhet.

– Stora barnkullar och därmed jobb inom förskola och skola samt fler företag och ett tryck i byggandet är några förklaringar till den totala ökningen. En växande befolkning är en viktig förutsättning för tillväxt i näringslivet. Det finns också en växelverkan: tillväxt i näringslivet är viktigt för att befolkningen skall öka, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Stabilt över tid

År 2009 minskade sysselsättningen i Umeå, vilket till stor del förklaras av minskad efterfrågan inom fordonssektorn. Under de tre följande åren har antalet förvärvsarbetande ökat med totalt 4 794 personer, trots en osäker konjunktur.

– Umeå är stabilt över konjunktursvängningar och påverkas inte i lika hög grad som många andra orter, säger Roland Carlsson.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag