Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

TEDX Umeå

Förväntansfulla arrangörer inför TEDxUmeå. Från vänster Mikael Nygren, Maria Eliasson, båda Ledarskapscentrum, Emanuel Dohi, Dohi Sweden, Tapio Alakörkkö, Designhögskolan, samt Joel Nordin, Dohi Sweden. Foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

TEDx med fokus på ledarskap, kreativitet och innovation arrangeras i Umeå i januari 2013

Torsdagen den 17 januari 2013 kommer TEDxUmeå att hållas på Konstnärligt campus, Umeå universitet. Inbjudna till eventet är erkända tänkare och föreläsare — svenska och internationella — för att tala kring årets tema "Ledarskap, kreativitet och innovation".

Kreativitet och innovation är viktiga beståndsdelar i utveckling, inte minst på en till synes avlägsen plats som Umeå, och gott ledarskap är som alltid en grundbult.

— Umeå är en ung stad med två universitet som har starka band till näringslivet — via forskning, spin off-företag och inkubatorer. Intresset för lärande, innovation och kreativitet faller sig därför naturligt för oss. Genom att arrangera ett första TEDx-event i Umeå vill vi sätta ännu större fokus på "ideas worth spreading", säger arrangören Mikael Nygren på Ledarskapscentrum.

— Människorna i Umeå är kreativa och innovativa. Gör-det-själv-mentaliteten är stark, vilket resulterar i en växande kreativ sektor, nya företag och innovativ forskning. Med TEDx vill vi skapa en ny arena för att utbyta idéer, säger Anna Olofsson, marknadschef på Umeå Kommun.

Umeå och världen


— Vi har en mission att ta världen närmare Umeå, och på samma gång presentera Umeå för resten av världen. Med TEDx vill vi undersöka hur vi alla kan bli mer kreativa och uppfinningsrika, som individer, i grupp och slutligen som stad, säger Emanuel Dohi på Dohi Sweden.

— Umeå universitet vill uppmuntra och förstärka samarbetet med näringslivet, och söker aktivt nya vägar att öka kunskapsutbytet. TEDx är ett spännande koncept som ligger helt i linje med våra ambitioner, säger Agneta Marell, vicerektor vid Umeå universitet.

Bakom TEDxUmeå står Ledarskapscentrum, Dohi Sweden, Umeå universitet, Umeå Kommun och Balticgruppen.

Mer information

Läs mer på TedX Umeås webbplats eller kontakta:

Mikael Nygren
Ledarskapscentrum
070-699 19 88
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag