Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Kenneth Bodin vd Algoryx, till vänster, i samtal med kung Carl XVI Gustaf om 3D-teknik.

Teknikresa till Umeå skapar viktiga kontakter

När Ingenjörsvetenskapsakademin och kung Carl XVI Gustaf gästar Umeå i två dagar är det inte bara kunglig glans det handlar om. Minst lika viktigt, om inte viktigare, är de närmare 30-talet delegater med viktiga positioner inom svenskt näringsliv som följer med på teknikresan.

Att Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) besöker Umeå under två dagar med sin Kungliga Teknikresa är ett gott betyg till Umeå, menar Kenneth Bodin, vd och grundare för Algoryx Simulation.

I Umeå finns skarp forskning och spetsföretag inom ett flertal teknikområden, något som tydligt intresserade deltagarna i Ingenjörsvetenskapsakademins Kungliga Tekniskresa när de under två dagar besökte näringsliv och universitet i Umeå. Företag som besöktes var bland annat Algoryx, Oryx, Komatsu Forest, Likvor, Brain Stimulation, Umeva, Uminova Innovation samt UMIT Research Lab och forskningsmiljöer för interaktionsdesign vid Informatik på Umeå universitet och Konstnärligt campus.

IVA viktig intresseorganisation

– Ingenjörsvetenskapsakademin är en fenomenalt viktig och kompetent intresseorganisation för teknikforskning, innovation och entreprenörskap. IVA påvisar också det djup som finns i teknikforskningen och dess oskiljbara koppling till annan vetenskap. Mycket av det som görs strategiskt i Sverige, inte minst tack vare Vinnova, har sin grund i idéer som kommer från IVA. Därför är det bra att vi från spetsföretag och forskning här i Umeå får visa för dem hur långt fram vi ligger inom flera områden, säger Kenneth Bodin, vd och grundare för Algoryx Simulation.

Med på teknikresan fanns, utöver kung Carl XVI Gustaf, bland annat tidigare Volvo-chefen Leif Johansson, idag ordförande för Ericsson, AstraZeneca och IVA, Åke Svensson, vd Teknikföretagen, Maud Olofsson, tidigare näringsminister, Göran Sandberg, verkställande ledamot av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, landshövding Magdalena Andersson, Björn Nilsson, vd för IVA, Peter Larsson, Svenska Ingenjörer, Magnus Aronsson, vd för Esbri, Helena Stjernholm, Sverigechef för IK Investment Partners, och David Schelin, vd för Ragn-Sells, för att nämna några.

Det är fjärde året i rad som Ingenjörsvetenskapsakademin med ett trettiotal representanter från näringsliv, samhälle och forskning, tillsammans med kung Carl XVI Gustaf, ger sig ut i landet på detta sätt för att på plats studera näringsliv och forskning.


Text och foto: Mikael Hansson, InfoTech Umeå

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag