Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Företagen i Umeå (symboliserat av den vita bollen) har haft en större ökning av sitt förädlingsvärde än på många andra håll i landet. Den vertikala stapeln visar tillväxten i antalet anställda.

Tillväxt-loket Umeå tuffar på

Näringslivets tillväxt i Umeå står sig mycket väl vid en jämförelse med andra delar av landet. Det visar en undersökning från företaget Grufman Reje, som presenterade resultaten och sin egenutvecklade metod vid Morgonpasset den 13 juni.

Anna Löfmarck och Håkan Wolgast var på plats för att redogöra för den näringslivsstudie 2006–2011 på kommunnivå som Umeå Näringslivsservice beställt. Studien bygger på metoden Simpler, som utvecklats av Grufman Reje och som behandlar grundläggande data från företagens bokslut. Lönsamhet, tillväxt i förädlingsvärde och antalet anställda är något av det som ligger i fokus.

Håkan Wolgast inledde med att förklara begreppet förädlingsvärde, som han menar är ett bättre mått än vinst.

– Förädlingsvärdet ska räcka till personalkostnader, ersättning till långivare och i förekommande fall ersättning till aktieägare. De pengar som sedan blir över, är företagets utvecklingskraft.

Bra läge

Argumentet för metoden är att den gör det möjligt att jämföra företag från olika branscher. För Umeås del steg företagens förädlingsvärde kraftigt under perioden 2006–2011 (en jämförelse med andra kommuner/regioner syns i bilden).

– Konkurrenskraften var god under alla år utom 2009, men det var ett tungt år i hela landet, påpekade Anna Löfmarck.

Hon visade också att såväl antalet anställda som antalet företag också stigit märkbart.

– Umeå har ett väldigt bra läge. Det är viktigt, för att ni ska kunna vara dragloket i regionen.

Fler företag ska växa

Ett syfte med studien är att visa på Umeås styrkor och svagheter. Undersökningen ska också kunna bilda ett bra faktaunderlag för politiska beslut och olika insatser.

En siffra som Umeå skulle kunna förbättra är andelen mellanstora företag, alltså de som har mellan 51 och 100 anställda. Umeå når inte riktigt upp till andelen 10 procent, vilket är önskvärt för att möjliggöra att fler företag tar klivet över till att bli storföretag. Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson tog också till sig uppgifterna:

– Vi har satsat mycket på att det ska skapas fler företag. Framöver ska vi fokusera mer på att få företagen att växa.

Stor branschbredd

Umeå utmärker sig på flera sätt. Något ovanligt är att även nystartade företag har god konkurrenskraft. Det kan låta positivt, men Anna Löfmarck ser en baksida.

– Det kan tyda på att man startar företag med både hängslen och livrem på grund av brist på riskkapital.

– När det gäller branschbredden står sig Umeå väl, och det är förstås bra att man har många ben att stå på.

Nya jobb skapas bland annat inom branscherna Bygg, IT, Utbildning och Besöksnäring. Utbildning, Hälsovård/sjukvård och de kreativa näringarna har också stark jobbtillväxt.

Mer information:

Studien kan laddas ned här

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag