Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Trendbrott och rekord på Nolia

Stora Nolia befäste i år ställningen som Sveriges största, årliga besöksmässa. Den här gången anordnades den i Umeå (vartannat år i Piteå), och mässan lockade närmare 100 000 besökare.

Enligt preliminära siffor lyckades årets Stora Nolia locka det största antalet besökare sedan 2011 och därmed bryta en långsamt nedåtgående trend. Det är en trend som inte bara gällt för Stora Nolia, utan för mässbranschen som helhet.

– Det känns jätteroligt att kunna konstatera att vi kunnat vända utvecklingen och locka fler besökare. Även om det kommer att ta någon vecka innan vi har slutgiltiga siffor och inte kommer att kunna analyserna mässan förrän senare i höst, verkar det som om våra satsningar på barn och familj varit lyckade. Med årets mässa i ryggen kommer vi nu att utveckla mässkonceptet Stora Nolia, säger Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB som arrangerar mässan.

Försäljningsrekord

Den totala omsättningen väntas i år bli cirka 400 miljoner direkt kring mässan och 80 miljoner för lokal besöksnäring och handel i Umeåregionen. Många utställare har också indikerat att de haft en bra försäljning och en hel del har också slagit försäljningsrekord.

– Stora Nolia har stor betydelse som mötesplats för att ge företag, inte minst från norra Sverige, en möjlighet att nå nya kunder. Vi har gjort allt för att skapa förutsättningar för utställarna att göra bra affärer och för besökarna att få en så bra upplevelse som möjligt och det tycker jag att vi har lyckats med, sammanfattar Tommy Abrahamsson, vd på Nolia AB.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag