Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Två nya näringsutvecklare hos Umeå Näringslivsservice

Åsa Fällman, Anders Kjellander samt näringslivschef Roland Carlsson

Två nya näringslivsutvecklare hos Umeå Näringslivsservice

Umeå Näringslivsservice förstärker laget. Med en fördubbling av antalet näringslivsutvecklare får Umeå Näringslivsservice ny och högklassig kompetens. Under september ansluter Åsa Fällman, senast tillväxtchef vid GE Healthcare, och Anders Kjellander, vars många år inom handeln bl.a. omfattat en vd-post på OK Västerbotten.

Utökningen från två till fyra näringslivsutvecklare vid Umeå Näringslivsservice sker efter att frågan prioriterats av kommunledningen.

— Fler arbetstillfällen är nödvändiga för Umeås fortsatta tillväxt. Vi har ambitiösa mål, och vi behöver fler resurser för att kunna nå dit, säger stadsdirektör Mikael Öhlund.

— Nu har vi förutsättningar att ytterligare stärka tillväxt- och utvecklingsförutsättningarna för det lokala näringslivet.

En utmaning att jobba för Umeå


Åsa Fällman är född i Uppsala men har vuxit upp i Umeå. Efter år som forskare, institutionschef och marknadschef vid FOI har hon sedan 2007 arbetat vid GE Healthcare. Under åren som tillväxtchef har Umeåfabriken utsetts till modellanläggning för ett framgångsrikt förbättringsarbete, s.k. "lean production", och Umeå har valts som produktionsplats för flera nya produkter.

— Jag gillar att jobba med tillväxt och utveckling, och då är det en större fråga och utmaning att jobba för hela Umeå än för GE Healthcare. Det finns en verklig framåtanda i Umeå, som gör att jobbet som näringslivsutvecklare känns helt rätt, säger Åsa Fällman.

Vill göra verklig nytta


Anders Kjellander kom till Västerbotten som 13-åring, när hans far blev Ica-handlare i Lycksele. Anders har under många år vandrat i samma fotspår, och anhalter har de senaste tio åren varit olika vd-poster inom handeln.

Efter att ha slutat som vd för OK Västerbotten tog han sig en funderare på vad som egentligen är viktigt. Han kände att han ville göra nytta — något som verkligen har betydelse.

— För att Umeå ska nå sina tillväxtmål, krävs att flera drar sitt strå till stacken. Jag känner att jag vill vara del i detta. Målet om 200 000 invånare år 2050 är en härlig ambition, som är inspirerande, säger Anders Kjellander.

Bra kontaktnät i viktiga branscher


Näringslivschef Roland Carlsson välkomnar sina två nya medarbetare:

— De kommer att stärka vårt utvecklingsarbete. Åsa och Anders tillför stor kompetens, erfarenheter och ett bra kontaktnät från industri och forskning respektive handels- och tjänstesektorn. Det här är viktiga och växande branscher för Umeå.

Roland Carlsson tillägger att konkurrensen om de två tjänsterna var hård.

— Vi hade ett 50-tal sökande, och många var mycket kvalificerade personer från näringslivet. Det stora intresset är glädjande och bekräftar de höga betyg som Umeå Näringslivsservice fått vid flera externa kvalitetsmätningar. Nu vässar vi verksamheten ytterligare.

Dessutom kommer Näringslivsservics administrativa assistent att gå i pension under hösten och ersättas av Carina Milton från Umeå kommuns utvecklingsavdelning.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Åsa Fällman
tillträdande näringslivsutvecklare
Umeå kommun
070-601 68 31

Anders Kjellander
tillträdande näringslivsutvecklare
Umeå kommun
070-390 00 56

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag