Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå är Norrlands enda superkommun

Umeå är ensamt i Norrland om att utnämnas till superkommun av tidningen Dagens Samhälle. Här har antalet invånare ökat över rikssnittet och utan avbrott de senaste tio åren.

Enligt Dagens Samhälle är det 54 kommuner i landet som kvalificerar sig som superkommuner. Gemensamt för dessa är att de har fler som invandrar än som utvandrar, fler som föds än som dör och fler som flyttar dit från andra delar av Sverige än som flyttar ut. De 54 kommunerna har växt varje år det senaste decenniet och ökat sin befolkning snabbare än Sverige som helhet.

Flertalet av superkommunerna ligger nära någon av de tre storstäderna, men Umeå är alltså ett undantag.

Den attraktiva staden

Umeå (omkring 118 000 invånare) har haft en stadig tillväxt ända sedan 1960-talet, och de senaste fem åren har kommunen ökat med i genomsnitt 1 100 personer per år. Många är invandrare, men det största tillskottet utgörs av nyfödda. Hittills i år är antalet födda det största på länge.

– Umeå är en ung stad. Och om man attraherar unga människor, i synnerhet unga kvinnor, ökar chansen att det föds barn, säger Lars Westin, professor i regionalekonomi vid Umeå universitet.

– Viktiga faktorer i bygget av den attraktiva staden är utbildningsmöjligheter, fritidsutbud och över huvud taget en aktivitet utöver det vanliga.

Besöksmål

Inflyttningen från andra kommuner i landet står för ungefär en tiondel av befolkningsökningen. I sammanhanget tar Lars Westin död på en myt:

– Det är inte precis så att Umeå tömmer inlandet. Västerbotten växer, och faktiskt ökar nettoinflyttningen i alla Norrlandslän utom Västernorrland.

Nyckelfaktorer för att Umeå ska nå sitt mål om 200 000 invånare år 2050 är tillgång till bostäder och arbete.

– Viktigt är också att fortsätta bredda Umeå som besöksstad.

Två aktuella satsningar är ett det nya kulturhuset Väven på kajen och Guitars – The Museum.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag