Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Dåva 2

Dåva kraftvärmeverk utanför Umeå. Foto: Johan Gunseus

Umeå "exporterar" fjärrvärme till Kanada

Fjärrvärme kan bli ett alternativ till naturgas och andra mer miljöpåverkande energiformer i Kanada. Kompetensen hämtas till stor del från Umeå.

Med en tidig och ambitiös utbyggnad av fjärrvärmenätet finns stor kompetens på området i Umeå. Detta har fångat ett intresse i Kanada, som alltså står inför en omvandling av sina energisystem.

En mötesplats var konferensen Green Build, som hölls i Toronto i oktober 2011. Efter inbjudan från Delegationen för hållbara städer deltog Umeå i den svenska montern.

— Vi knöt många kontakter, bland annat med den organisation som verkar för fjärrvärme i Kanada, säger Royne Söderström, projektledare vid Kompetensspridning i Umeå AB.

Hållbart byggande


Kompetensspridning i Umeå med projektet Technical visits i hållbara Umeå var i Ottawa den 6-10 februari i för att knyta kontakter med kanadensiska städer. Huvudfokus var hållbara städer utifrån perspektivet hållbart byggande och infrastruktur.

Två tänkbara affärsområden är fjärrvärmesatsningar och utbyte kring bioenergiområdet. De medlemmar i Technical visits som bedöms ha störst möjligheter till affärer i nuläget är Mittel, BioEndev, Två Punkt Noll, Umeå Energi, Sorubin och Hybricon samt konsultföretagen Esam och Tyréns.

Nordisk panel


Veckan avslutades med att Royne Söderström deltog i en Nordisk Panel inför mer än 500 åhörare från kanadensiska kommuner, energibolag och konsulter. Mottagandet blev mycket positivt.

— Nu gäller det bara att vi lyckas ta denna möjlighet vidare och att vi skapar affärer till Umeåföretagen. Det är hårt och fokuserat arbete som gäller om vi ska lyckas, säger Royne Söderström.

Förhoppningsvis deltar ett antal kanadensiska städer i ett svarsmöte i Umeå i april.

Mer information:

Läs mer om Technical Visit på deras webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag