Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Komatsu forest

Jonas Jonsson, längst till vänster, tillsammans med representanter för koncernledningen från Komatsu Ltd Tokyo vid ett besök på Dragonskolan i juni 2012. Foto: Viyan Ateaa

Umeå får Sveriges bästa utbildningscenter för teknik tack vare Komatsu Forest

Skogsmaskinstillverkaren Komatsu Forest är en av de starkaste kotorna i Umeås industriella ryggrad. Med anledning av företagets 50-årsjubileum i fjol så donerade Komatsu Forest totalt 35 miljoner kronor till Dragonskolan för uppbyggnad av ett teknikcenter.

Såväl maskiner och lokaler som metoder blir toppmoderna i Dragonskolans teknikcenter i Umeå, som invigs den 4 oktober. Detta tack vare de totalt 35 miljoner kronor som Komatsu Forest satsar på centret. Med anledning av företagets 50-årsjubileum i fjol kom den japanske koncernchefen Kunio Noji på besök.

— Trots tsunamin och problemen i Japan höll han ett tidigare löfte. För oss var besöket en stor händelse, säger Jonas Jonsson, platschef vid Komatsu Forest i Umeå.

Här hade företaget redan planerat en bok för att manifestera jubileet. Noji frågade vad man tänkte göra för Umeå, i enlighet med den japanska traditionen att ge något tillbaka till det samhälle man verkar i.

Försiktig förfrågan


Jonas Jonsson förvaltade denna passning genom att sikta på det mål som Noji satt upp: att Umeå ska fortsätta att vara företagets utvecklings- och montagecentrum.

— Vi ville satsa på något som ger regional nytta över tid, så vi föreslog att vi skulle förbättra skolmiljön vid Dragonskolans teknikutbildningar, säger Jonas Jonsson.

Han kontaktade Nicklas Wallmark, rektor vid gymnasieskolan, för att höra om kommunen kunde ta emot en gåva. "Vilken summa talar vi om?", undrade Wallmark. Lite försiktigt började Jonas Jonsson tala om 20 miljoner.

— Med kvitto på att gåvan var OK, nämnde jag den verkliga summan, alltså nästan det dubbla.

Ett tvärsnitt


Bemötandet från Dragonskolan, och framför allt rektorn, var avgörande, enligt Jonas Jonsson.

— Vi har fått en fantastiskt bra respons. Wallmarks bakgrund från det privata näringslivet var viktig för att den här sparven inte skulle flyga förbi.

Av pengarna från Komatsu Forest går 25 miljoner till att förbättra studiemiljön, bl.a. fysiskt. "Det ska vara som att man lyfter på locket och ser ett tvärsnitt av en industriverksamhet i regionen", har det sagts.

— Skolmiljön har inte varit representativ för modern industri. Med en likvärdig och trovärdig miljö får vi ambassadörer för industrin. Det är den stora drivkraften, säger Jonas Jonsson.

Teori och praktik


Men det är inte bara den fysiska miljön som uppdateras. Hälften av de 25 miljonerna satsas på metoder och mjuka värden.

— Det kommer att bli en mycket tydligare samordning mellan praktiska ämnen och teoretiska ämnen som svenska, engelska och matematik. En annan viktig nyhet är att industriell montering blir ett ämne, säger Jonas Jonsson.

Återstående 10 miljoner kronor ska fonderas under kontroll av en stiftelse. Pengarna ska t.ex. kunna användas till fortbildning av lärare och olika elevprojekt. En annan användning är ett årligt stipendium till en elev i årskurs 2.

Lean på schemat


Stipendiet inkluderar en resa till Japan och Komatsu Forests anläggning i landet. Det innebär en chans att verkligen studera den variant av s.k. lean produktion (systematiserat förbättringsarbete) som inom företaget kallas för The Komatsu Way. Mottot vid Komatsu Forest är att bli "1 mm bättre varje dag".

Det nya teknikcentret kommer också att lära ut leanprinciperna.

— Grunderna, bland annat kvalitetstänkande och just-in-time, är desamma på Toyota och många andra företag i Sverige. Det är viktigt att eleverna lär sig det tankesätt som de kommer att möta i verkligheten.

Science Park för barn


En mer nutida, till och med framtida, arena och en bättre interaktion mellan teori och praktik är alltså något av det som ska göra teknikcentret till det bästa i landet.

Jonas Jonsson nämner också närheten till det lokala näringslivet. Teknikföretagen i södra Västerbotten har länge samarbetat med Teknikcollege Bothnia, som teknikcentret är en del av. Jonsson välkomnar att fler företag och privatpersoner också satsar i nämnda stiftelse i framtiden.

Det övergripande målet med satsningen är att säkerställa nyrekryteringen till industrin och att ta kål på myten om industrin som smutsig och bullrig. Ännu bättre förutsättningar skulle enligt Jonas Jonsson fås genom satsningar på teknik och naturvetenskap även i lägre åldrar.

— Jag vill gärna se ett Science Park för barn i Umeå. Jag tror bestämt att det också blir av.

Mer information:

Läs mer om Komatsu Forest på deras webbplats.

Text: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag