Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Mikael Östberg

Foto: Ludvig Hansson

Umeåföretag vill bli världsledande inom ledarskapsutbildning

Från att vara en diskussion över en middag till att nu vara ett företag med siktet inställt på att bli världsledande inom sitt område. Mikael Östberg, en av grundarna till Ledarskapscentrum, berättade sin historia vid morgonpasset den 1 november.

Ledarskapscentrum grundades inte på en dag. Det tog nämligen sin början över en middag. Tre män satt och diskuterade hur absurt det var att det i genomsnitt tar 30 år för forskning att nå ut till samhället och börja användas. Åtminstone inom till exempel ledarskapsforskning.

Morgonen efter


När herrarna vaknade nästa morgon mindes de diskussionen och insåg att de inte skulle kunna förändra situationen på egen hand.

— Vi konstaterade ödmjukt att vi behövde hjälp, berättar Mikael Östberg.

Denna hjälp skulle komma från experter inom områdena, bestämde de. De formulerade en strategi, plockade upp telefonen och ringde till dessa experter för att ställa dem en enkel fråga: "Hur känns det att du förmodligen kommer att vara död innan världen börjar använda din forskning?" Svaret var lika rakt som frågan, och som genom en handvändning hade vad som skulle bli Ledarskapscentrum en lista med forskare som ville samarbeta för att deras forskning skulle komma ut till de som behövde den.

Varför forskare?


Anledningen till varför de valde att vända sig till forskare förklarade Mikael Östberg med att visa något han kallade en evidenstrappa. I botten på evidenstrappan hittar man magkänslan som inte är baserad på fakta, och där tillförlitligheten inte går att förankra i något konkret. Sedan vandrade den uppåt genom anekdoter och egen erfarenhet till fallstudier och meta-analyser med systematisk forskningsöversikt.

Vandringen uppför trappan, från magkänsla till meta-analys, ger förhoppningsvis ett resultat som visar på att varje steg ger ett tydligare svar på vad som är bäst för organisationen. I mindre frågor kan magkänslan eller den egna erfarenheten vara allt som behövs för att få ett bra resultat, men i större frågor kan man ta hjälp av Ledarskapscentrum för att få precis den experthjälp som behövs. Det kan vara frågor och beslut som kan antingen hjälpa eller stjälpa organisationen man arbetar inom.

— En av våra första kunder var polisens nationella insatsstyrka, berättar Mikael Östberg. Och då var det inte bara frågan om att hjälpa eller stjälpa — då var det människoliv det handlade om.

The drunken man strategy


En av de frågor som utlovades att man skulle få svar på under Morgonpasset var vad som menades med "the drunken man strategy". Denna strategi som också går under namnet "heat-seeking missile approach" handlar om att i de verksamheter och situationer där man vet väldigt lite om framtiden så slösar man både tid och resurser om man planerar på detaljnivå vad gäller till exempel affärsplaner och budgetar.

Dessa blir snabbt ogiltiga när man kommer ut i verkligheten. Bättre är att ta ut en ungefärlig riktning och agera utifrån de situationer, möjligheter och problem som dyker upp längs vägen, som en värmesökande missil eller en berusad man som går in i en lyktstolpe och tvingas byta inriktning.

Ledarskapscentrum verkar i en bransch där man vet ganska lite om framtiden. Därför har man pekat ut handlingskraften i the heat-seaking missile approach som en mycket stark framgångsfaktor för bolaget.

— Dyker det upp en lovande möjlighet att sprida kunskap som människor kan använda så vill vi kunna agera omedelbart, säger Mikael Östberg.

Frågor från åhörarna


Festsalen på Rex var fullsatt, och åhörarna hade många frågor till Mikael Östberg. Frågorna handlade om bland annat genusperspektivet på deras arbete då majoriteten av forskarna inom bland annat ledarskap främst är män i en viss ålder, och värdet av arbete i grupp kontra ett starkt ledarskap. Och hur ska man göra om det finns flera ledarkaraktärer i en grupp? Svaren på dessa frågor diskuterades kort, men som brukligt i en diskussion gavs inga slutgiltiga svar utan tankeverksamheten startades hos lyssnarna.

Ledarskapscentrums framtid


Mikael Östberg vill inte säga exakt hur Ledarskapscentrums framtid ser ut. I dagsläget består företaget av sju anställda med 20 underkonsulter, och målet är att de ska växa och förhoppningsvis bli världsledande inom ledarskapsutveckling. Under förra året levererade Ledarskapscentrum tjänster i 12 länder världen över, och under 2012 kommer den siffran att öka ytterligare något.

Något som däremot är klart och tydligt är att Ledarskapscentrum nyligen släppte sin nya bok, Behovsanpassat ledarskap.

— Årets julklapp, om jag får säga det själv, säger Mikael Östberg och ler.

Text: Jeanette Renman, Umeå kommun

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag