Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeåforskare först i världen med ADHD-upptäckt

Järntillskott kan skydda barn med låg födelsevikt mot ADHD-liknande problem senare i livet. Den upptäckten av Umeåforskare kommer att leda till svenska rekommendationer för nämnda barngrupp.

Sambandet mellan låg födelsevikt och risken för framtida neuropsykiatriska problem som ADHD är känt sedan tidigare. Det har antagits bero på komplikationer vid förlossningen och påfrestningar under de första levnadsveckorna.

Studien av Umeåforskarna visar det som misstänkts tidigare, nämligen att järnbrist kan vara minst lika bidragande.

— Som första forskargrupp har vi lyckats fastslå ett samband i en randomiserad studie, säger Staffan Berglund, forskare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, och läkare vid barnkliniken, Norrlands universitetssjukhus, som lett studien tillsammans med kollegan Magnus Domellöf.

Stor skillnad


Randomiserad innebär att forskarna slumpmässigt delat upp barn i två grupper. Den ena gavs en låg dos järntillskott och den andra placebo (verkningslöst medel). Totalt ingick 285 barn med en födelsevikt på mellan 2 och 2,5 kg.

I den ovan nämnda studien undersöktes barnen tre år senare. Resultatet, som publicerats i den ledande barnmedicinska tidskriften Pediatrics, var att förekomsten av ADHD-liknande problem var fyra gånger så stor hos de barn som fått placebo (12 % jämfört med 3 % i gruppen som fick tillskott). Det rör sig om ökade problem med uppmärksamhet och aggressivitet samt mer oro och ängslighet.

Nationell rekommendation


Forskarna tror att barn med låg födelsevikt snabbare än normalviktiga förbrukar sitt medfödda förråd av järn. Eftersom järnet i kosten inte är tillräckligt, saknas därmed en viktig faktor för hjärnans utveckling.

— En väldigt låg dos räcker som ett tillräckligt tillskott, säger Staffan Berglund.
Gruppen har redan lämnat en rekommendation till Svenska barnläkarföreningen, som preliminärt också accepterat den.

— Under vintern kommer den att accepteras som en generell rekommendation över hela landet. Det är vi väldigt nöjda med, säger Staffan Berglund.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag