Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Volvo lastvagnar Umeå

Umeå — Klimatzon 1 för investeringar

Umeåregionen har en gynnsam miljö för investeringar. Året runt görs nya satsningar av it-företag, verkstadsindustri, fastighetsbolag och andra, i förvissning om god tillväxt.

I Umeå investeras det som aldrig förr, i form av företagssatsningar, handelsytor och stadsutveckling. I centrum byggs norra Sveriges modernaste galleria, ett nytt kulturhus, hotell, kontor och bostäder.

Tillsammans med olika infrastruktursatsningar motsvarar dessa bygginvesteringar 15 miljoner kronor per dag under flera år. Ändå inkluderar den siffran inte det kommande uppförandet av det nya handelsområdet Entré Syd med IKEA som huvudaktör.

Hjälp från kommunen


Ett annat exempel är Ateas satsning på ett datacenter med den absolut senaste tekniken. I ett första skede ska ett 20-tal nya medarbetare rekryteras (många fler under kommande år) till det som är en mycket viktig satsning för Atea. Investeringen görs för att möta Ateas kunders ökade efterfrågan på IT som tjänst och har enligt Tomas Olsson, teknisk leveranschef för datacentret, underlättats av att Umeå kommun varit hjälpsam med olika processer kring bygget.

— Bland annat har Umeå Näringslivsservice bidragit med stöd och rådgivning. Det verkligt positiva är att deras inställning varit lösningsorienterad och inte problemorienterad.

Snabba beslut


Den attityden är avgörande för investerings- och företagsklimatet, menar Jan Bergmark vid Västerbottens Handelskammare.

— De är väldigt bra på att underblåsa idéer och stötta initiativ. "Låt tusen blommor blomma", kan sägas vara inställningen vid Umeå Näringslivsservice. Det är också en flexibel organisation, som är oerhört snabb att ta beslut.

Tilläggas kan att kapaciteten ökar till hösten, då två nya näringsutvecklare påbörjar sin anställning.

Stor artrikedom


Bland alla blommor i Umeå är artrikedomen stor. Komatsu Forest har skänkt 35 miljoner kronor till Dragonskolan teknikcenter, som ska bli i nationell toppklass. Fastighetsbolaget Lerstenen tillsammans med Indexator Group AB, Kaj Johansson Gruppen AB och Cinox AB har förvärvat Umestan Företagspark.Utöver befintliga 55 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta finns en stor potential i form av byggrätter för ytterligare 20 000 kvadratmeter.

Av gemensamt intresse för alla som bor och verkar i Umeå är Umeå Airport. Här investeras 61 miljoner kronor, varav staten står för 36 miljoner, bl.a. i en utbyggnad av avgångs- och ankomsthallen för ökad kapacitet och komfort för de passagerare som bara blir fler och fler.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag