Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Tillståndsguiden

Umeå kommun inför Tillståndsguiden på webben

Tillståndsguiden är den senaste tjänsten inom Företagslotsen på Umeå kommun. Denna webbguide ger information om vad som krävs för olika verksamheter och evenemang.

Många företagare och andra upplever att det är svårt och krångligt att söka tillstånd. Beroende på verksamhet eller evenemang kan det krävas tillstånd kring sådant som tillgänglighet, placering, miljöpåverkan m.m.

Som en hjälp introduceras nu den första versionen av Tillståndsguiden på webbplatsen för Företagslotsen, en tjänst som inrättades 2010 för att förenkla företagens kontakter med kommunen.

Ska utvecklas


Guiden ger en pedagogisk bild av vilka tillstånd som krävs och vilken ordning de ska sökas. Här finns länkar till blanketter och förklaringar på internet.

I en första version ingår de tillstånd som krävs för att arrangera ett evenemang eller starta en restaurang, uteservering, piercingstudio, bensinstation, fordonstvätt eller skola.

— Vi har valt de vanligaste respektive de krångligaste ärendena i den versionen som publiceras nu. Tjänsten kommer att utvecklas framöver och vi välkomnar synpunkter och förbättringsförslag, säger Karin Björk, företagslots.

Andra aktörer


Guiden ger i första hand guidning genom den kommunala myndighetsutövningen. Dessutom finns länkar till andra myndigheter som ibland måste kontaktas, till exempel Skatteverket, Polisen, Länsstyrelsen och Försäkringskassan.

Mer information:

Läsa mer på Företagslotsens webbplats eller kontakta:

Karin Björk
företagslots
Umeå kommun
090 -16 16 88
070-653 16 88
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag