Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umestan företagspark

Umeå kommun säljer Umestan företagspark till Lerstenen

Fastighetsbolaget Lerstenen har tillsammans med investerare den 1 juni tecknat ett avtal med Umeå kommun om förvärv av Umestan företagspark. Tillträdet sker omgående.

Lerstenen betalar 470 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde för cirka 55 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta samt 20 000 kvadratmeter garanterade byggrätter. Avtalet avser samtliga aktier i bolaget som äger fastigheten Umeå Stadsliden 3:10.

— Därmed har vi fullgjort kommunfullmäktiges uppdrag att sälja Umestan företagspark, säger kommunalrådet och ordföranden för Umeå Kommunföretag AB, Lennart Holmlund, som även är glad för att Umestan förvärvades av lokala och regionala investerare.

— Köparna har ett stort hjärta och känsla för Umeå och regionen, vilket vi som säljare uppskattar, fortsätter han.

Vill integrera med centrala Umeå


Fastigheten passar mycket väl in i Lerstenens strategi att förvalta och utveckla fastigheter i Umeå. Fastigheten har unika kvaliteter med sitt läge, som mer och mer integreras i Umeås centrum, och med mycket god tillgång till parkeringsplatser. Vidare så bidrar fastighetens vackra miljö och goda standard till att det är trivsamt att ha arbetsplatsen på Umestan.

— Lerstenens ambition är att fortsätta kommunens goda arbete med att förvalta och utveckla denna fastighet. Alla anställda i bolaget följer med i affären vilket utgör en bra grund för den fortsatta förvaltningen, säger Lerstenen Parken AB:s VD Erik Sällström.

Lerstenen har idag inga konkreta planer att presentera när det gäller utveckling av fastigheten och hur byggrätterna kan komma att användas. Det arbetet börjar direkt efter tillträdet. Utvecklingsmöjligheten är en stor anledning till att Lerstenen valt att göra denna investering.

Flera lokala ägare


Aktierna förvärvas av Lerstenen Parken AB. Huvudägare i köparbolaget är Lerstenen Invest AB (där Forspro AB äger 50 procent). Övriga delägare och medinvesterare är Indexator Group AB, Kaj Johansson Gruppen AB samt Cinox AB. Dessa är samtliga lokala, framgångsrika företag som gör sina första fastighetsinvesteringar i och med denna affär. Intresset från finansiärer och investerare har varit stort.

Med denna affär passerar Lerstenen 200 000 kvadratmeter förvaltad yta, varav cirka 120 000 kvadratmeter består av bostäder. Förutom denna affär så arbetar Lerstenen idag med utveckling av två hotell, en Mekonomen-anläggning och cirka 200 bostäder i regionen Umeå och Örnsköldsvik.

Mer information:

Lennart Holmlund
kommunalråd
Umeå kommun
070-550 47 85

Erik Sällström
vd
Lerstenen Parken AB
070-602 74 42

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag