Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Foto: Andreas Nilsson

Umeå kommuns Företagspris till oberoende it-företaget Trimma AB

I samband med Umeågalan tilldelades It-företaget Trimma AB Umeå kommuns Företagspris 2013. Företaget, en av Sveriges ledande leverantörer av beslutsstöd, planerar att närapå fördubbla omsättningen fram till 2015.

Trimma startades hösten 2003 av fem killar som utbildat sig vid Umeå universitet. Inledningen till företagets framgångar var den egenutvecklade beslutsstödsprodukten INSIKT, ett resultat av ett konsultuppdrag för AB Bostaden kring att lösa dess behov av budgetering och uppföljning.

Genom åren har Trimma öppnat kontor även i Sundsvall och Göteborg. I dagsläget har företaget 32 anställda, som till stor del rekryterats direkt från Umeå universitet. Trimma har en position som en av Sveriges ledande leverantörer av beslutsstöd. Kunderna består av mer än 150 större företag och organisationer, bland andra LKAB, Akzo Nobel, Norra Skogsägarna, Konsumentverket, Stockholmshem, Polarbröd, Max och Norrmejerier.

Närapå fördubblad omsättning

Trimma är ett stabilt företag med hög kreditvärdighet och har utvecklats helt utan extern finansering. Företaget har haft god lönsamhet och tillväxt under alla verksamhetsår, 2012 var omsättningen 33,4 miljoner och rörelsemarginalen 27 %.

Planen är att fortsätta växa med Umeå som bas. Företaget arbetar kontinuerligt med att förbättra sina processer och har under de senaste åren kraftigt ökat sina investeringar i produktutveckling. Målsättningen är att 2015 omsätta 60 miljoner kronor på cirka 50 medarbetare. 

”Som oberoende IT-företag med huvudkontor i Umeå har företaget utvecklat marknadsledande, användarvänliga och INSIKTsfulla produkter för verksamhetsstyrning och beslutsstöd”, står det bland annat i motiveringen till Umeå kommuns Företagspris 2013.

Om priset:

Umeå kommuns Företagspris, som instiftades för 32 år sedan, utdelas till ett företag eller en hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser för sina produkter, sina anställda, sin miljö, sina affärsidéer, för sin struktur eller sin verksamhet i övrigt.

Priset utgörs av ett diplom samt 50 000 kronor. Prissumman skall under personalens medinflytande användas inom företaget till åtgärder som främjar företagets fortsatta verksamhet och då företrädesvis sådana åtgärder som innebär utveckling och utbildning av företagets ledning och personal eller andra åtgärder av utvecklingskaraktär.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag