Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umias fyra delägare, Andreas Dunder, Martin Hörnquist, Hans Sjölander och André Ruuth. Foto: Umia.se

Umeå kommuns Företagspris till Umia

Installationsföretaget Umia AB, med drygt 100 anställda, har tilldelats Umeå kommuns Företagspris 2014. Priset delades ut vid Umeågalan den 6 november.

Umeå kommuns Företagspris instiftades för 33 år sedan. Priset utdelas enligt bestämmelserna till ett företag eller en hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser för sina produkter, sina anställda, sin miljö, sina affärsidéer, för sin struktur eller sin verksamhet i övrigt.

Motiveringen till att priset för 2014 tilldelas Umia AB:

”Genom att utmana stora etablerade företag i en traditionellt präglad bransch har företaget visat prov på äkta entreprenörskap. Med sin modell för totalinstallationer och samverkan, förmåga att förena hög teknikkompetens och vikänsla har företaget vuxit exceptionellt snabbt med god lönsamhet. Efter fyra framgångsrika år är nu företaget väl etablerat och moget för nya utmaningar.”

Stor organisk tillväxt

Umia har från startåret 2010/2011 till 2013/2014 ökat sin omsättning från 69 miljoner till 167 miljoner kronor, och tillväxten har skett organiskt. Företaget verkar i dag i Umeåområdet med de närliggande kranskommunerna.

Umia är verksamt inom elteknik, rörteknik, fläktteknik, reglerteknik och energiteknik, och levererar entreprenadprojekt, service, support och energieffektiviseringslösningar. Antalet anställda hösten 2014 är 104 personer.

Fakta om Umeå kommuns Företagspris

Priset utgörs av ett diplom samt 50 000 kronor. Prissumman skall under personalens medinflytande användas inom företaget till åtgärder som främjar företagets fortsatta verksamhet och då företrädesvis sådana åtgärder som innebär utveckling och utbildning av företagets ledning och personal eller andra åtgärder av utvecklingskaraktär.

Den kommitté som lämnar förslag till pristagare består av företrädare för Handelskammaren, ALMI Företagspartner, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna i Umeå samt kommunens näringslivsavdelning.

www.umia.se

Mer information

Läs mer om Umia på www.umia.se eller kontakta:

Håkan Johansson
biträdande näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 11
070-564 49 18
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag