Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå mest högutbildat i norr

Umeå har den klart högsta utbildningsnivån av kommunerna i norra Sverige. Andelen högutbildade är 37 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet som är 25 procent.

Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyrån, SCB, som har sammanställt uppgifter om utbildningsnivå. Högutbildade definieras som personer med minst treårig eftergymnasial utbildning.

Den höga nivån för Umeås del beror förstås på närvaron av Umeå universitet (med åtta högskolor) och Sveriges Lantbruksuniversitet samt att kommunen har en relativt ung befolkning.

Kvinnor högre utbildade

Före Umeå (på nionde plats i landet vad gäller andelen högutbildade) kommer bland annat Uppsala, Stockholm och ytterligare fyra kommuner nära huvudstaden. Det förklaras enligt SCB till stor del av att där finns många arbetsplatser inom ”finans- och försäkringsverksamhet”, ”utbildning” och ”offentlig förvaltning och försvar”, som har en stor andel högutbildade.

För övrigt visar SCB:s sammanställning bland annat också att kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Mer än hälften av kvinnor mellan 25 och 34 år har någon form av eftergymnasial utbildning. Däremot är det fler män än kvinnor som är forskarutbildade.

Mer information:

Läs mer på SCB:s webbplats.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag