Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå och Örnsköldsvik flyttar ihop

Umeå och Örnsköldsvik flyttar ihop

Umeåregionen och Örnsköldsvik ska bilda en gemensam och stark arbetsmarknadsregion. En av de första aktiviteterna är att Örnsköldsvik markerar sitt kommande deltagande i kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå.

Länge har man sneglat på varandra, Umeåregionen och Örnsköldsvik. All eventuell blygsel ersätts nu med ett tätt och brett samarbete för att på så sätt bilda en gemensam region med totalt omkring 200 000 invånare.

— Vi kompletterar varandra sett till näringsliv, boende och annan struktur. Huvudsyftet med samarbetet är att öka konkurrenskraften och skapa större tillväxt. Utmaningen är att vi själva och omvärlden måste se oss som en gemensam bostads- och arbetsmarknadsregion, säger Roland Carlsson, näringslivschef, Umeå kommun.

Bättre möjligheter att rekrytera


Vid en kick-off för samarbetet i Umeå den 22 oktober presenterades fyra arbetsområden för de närmaste årens samverkan.

Det första rör den övergripande tanken om att två lokala arbetsmarknadsregioner blir till en funktionell region. Inte minst tack vare Botniabanan har också möjligheterna till arbetspendling ökat betydligt.

Ett annat område är ökad konkurrenskraft. Bland annat får företag bättre möjligheter att rekrytera tack vare samlad information om regionens alla styrkor.

Osynlig länsgräns


— Det här är ett strategiskt viktigt samarbete där vi genom en tät samverkan kan ge bra förutsättningar för näringslivet och offentlig verksamhet i regionen. Vi är glada att vi nu på allvar kan börja jobba tillsammans för att stärka vår regionala attraktivitet, säger Peter Holmqvist, näringslivschef, Örnsköldsviks kommun.

Ytterligare ett arbetsområde är en stärkt och gemensam regional identitet. Detta kan göras exempelvis genom opinionsbildade insatser och samlade fritidsresor.

Slutligen är siktet inställt på ett generellt ökat utbyte och samverkan över de kommun- och länsgränser som berörs. En önskan är att den osynliga länsgräns som hittills präglat bevakningen i lokaltidningar och andra medier försvinner.

2014 — och 2015


En manifestation av samarbetet blir den "förlovningsfest" som anordnas i Örnsköldsvik den 31 oktober. Ett kulturhuvudstadsårshjärta av Umeåmodell invigs med underhållning i form av en "eldig show". Detta markerar att Örnsköldsvik blir en del av Umeå som Europas Kulturhuvudstad 2014. Under året kommer Örnsköldsvik att arrangera flera aktiviteter både i egen regi och i samarbete med andra kommuner.

Självklart blir Umeå på motsvarande sätt en del i Örnsköldsviks satsning Världsklass 2015, med sikte på att just den nivån ska gälla för boende, arbetande och besökande.

Ny blogg


Kopplat till den nya regionen finns en nystartad blogg (se länk nedan), där inlägg av typen "cross over" länsgränsen kommer att publiceras.

I styrgruppen för den nya arbetsmarknadsregionen återfinns personer från Umeå kommun, Örnsköldsviks kommun, Nordmalings kommun (som representant för Umeås kranskommuner), Handelskammaren och Industrigruppen.

Mer information

Läs mer på bloggen eller kontakta:
 
Roland Carlsson
Näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl
 
Peter Holmqvist
Näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
0660-887 57
070-696 64 32
mejl

Anna Olofsson
Marknadschef
Umeå kommun
090-16 32 14
070-652 06 56
mejl

Frida Bylin
Näringslivsutvecklare
Örnsköldsviks kommun
0660-883 26
073-275 10 84
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag