Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå och Örnsköldsviks gör gemensam sak på Business Arena

I samband med Business Arena, Nordens ledande mötesplats för fastighetsbranschen, den 18-19 september kommer representanter från Umeå och Örnsköldsviks kommuner att delta tillsammans för att visa upp och marknadsföra regionen för potentiella investerare.

Örnsköldsvik och Umeå kommun har sedan snart ett år tillbaka arbetat med att närma sig varandra och skapa en gemensam funktionell arbetsmarknadsregion. Dessutom är Örnsköldsvik kommun sedan februari medlem i det kommunala samarbetet Umeåregionen. Men samarbetet mellan kommunerna stannar inte där. Den 18-19 september gör Umeå och Örnsköldsvik kommuner gemensam sak på Nordens största mötesplats för fastighetsbranschen, Business Arena i Stockholm.

– Att Örnsköldsvik och Umeå samarbetar på Business Arena är ett väldigt bra och tydligt exempel på hur vi kan arbeta för att stärka varandra. Ett gemensamt deltagande gör att avtrycket blir större. Tillsammans blir vi starkare, säger Elvy Söderström (S), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsviks kommun.

Kontaktskapande

Syftet bakom deltagandet på Business Arena är att locka fler investerare till regionen som vill vara med att bygga och utveckla städerna.

– Umeå kommun har en ambitiös vision att före år 2050 ha en befolkning på 200 000 invånare. Detta kräver ett ökat byggande och att vi har fler aktörer som vill investera och bygga i Umeå, säger Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande i Umeå kommun.

– Business Arena är ett väldigt bra tillfälle att träffa de företag som är intresserade av vår region och visa upp de möjligheter som finns i Umeå. Vi har redan på förhand varit i kontakt med flera företag som vi vill träffa under Business Arena, säger Anders Kjellander, näringslivsutvecklare vid Umeå Näringslivsservice.

– Genom att medverka vid Business Arena har Örnsköldsvik en möjlighet att knyta spännande nya kontakter samtidigt som vi tar plats på en nationell arena. Vi har mycket att erbjuda, som färdiga exploateringsbara ytor, en fantastisk boendemiljö och inte minst goda kommunikationer, säger Peter Juneblad, näringslivschef på Örnsköldsviks kommun.

Seminarium med Peter ”Foppa” Forsberg

Förutom förbokade och spontanta möten kommer Umeå och Örnsköldsvik att anordna ett seminarium under torsdagen den 19 september på temat ”Samarbete i norra Sveriges tillväxtregion”. Vid seminariet deltar Elvy Söderström och Åsa Ögren, professor Lars Westin från Cerum vid Umeå universitet samt Kent och Peter ”Foppa” Forsberg, delägare i fastighetsbolaget Lerstenen som investerar i både Umeå och Örnsköldsvik. Under seminariet kommer man att presentera regionens tillväxtpotential för intresserade deltagare vid Business Arena.

Mer information:

Anders Kjellander
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 32 17
070-390 00 56
mejl

Peter Juneblad
näringslivschef
Örnsköldsviks kommun
070-225 72 15
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag