Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeås företag vill nå ut globalt. Här: Content Central.

Umeås företagare ser positivt på framtiden

En färsk undersökning från Uminova Innovation tar tempen på Umeås näringsliv. Resultatet visar att Umeås företagare trivs och ser positivt på det lokala företagsklimatet, samtidigt som blicken är riktad mot världen: målet för företagarna är inte i första hand att tjäna mer pengar utan att (med Umeå som hemmabas) kunna nå ut globalt.

Företagen i Umeå växer och utvecklas, men hur mår och tänker näringslivet egentligen? Den frågan berör Uminova Innovation i en nyligen genomförd undersökning. Resultatet visar att Umeås företagare gillar sina jobb och har en positiv bild av Umeås företagsklimat. Hela 95% trivs med sitt arbete och 72% definierar företagsklimatet som ”framåtsträvande” och ”innovativt”. Att företagarna trivs i Umeå speglas också i det faktum att en huvuddel vill stanna kvar och behålla sitt huvudkontor här.

Att tjäna pengar är inte allt

Om Umeföretagarna själva får sätta mål för näringslivsutvecklingen, så handlar det i första hand om att bli mer globala. Etta på prioritetslistan är att nå ut i världen med sin affärsidé (gå från att vara lokala till att bli globala), tvåa är att ta ett större samhällsansvar och först på tredje plats kommer målet att växa och öka sin omsättning.

Mansdominerat

Inställningen till företagsklimatet är positiv, samtidigt som 40 % av företagarna uppfattar näringslivet som mansdominerat. Detta kan jämföras med att 22 % ser näringslivet som jämställt och 3 % anser att det är kvinnodominerat. Resterande 35 % svarar att de inte vet om näringslivet är jämställt, mansdominerat eller kvinnodominerat.

Mer information:

Maria Olofsson
affärscoach
Uminova Innovation
070-419 11 88
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag