Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Vinterträdgården

Umeås grönaste mötesplats invigd

Nu är Vinterträdgården på Hållbara Ålidhem öppnad. Stellan Lundberg från Delegationen för hållbara städer och kommunalrådet Lennart Holmlund, förklarade tillsammans vinterträdgården på nya Geografigränd invigd.

Vinterträdgården i stadsdelen Ålidhem i Umeå är grön på många sätt. Den har skön grön växtlighet på insidan, en mjuk matta av sedum på taket och är byggd med hållbarhetstanken i fokus. Innetemperaturen hålls behaglig med återanvänd returvärme från lågenergihusen bredvid. Och elen som används i Vinterträdgården produceras i solceller som sitter på taket på byggnaden bredvid. En display visar förbrukning av varmvatten och energi i realtid. Samtliga byggnader i kvarteret är byggda för att förbruka maximalt 65 kWh/m2/år.

— Det är betydelsefullt att Umeå är en föregångare när det gäller hållbart byggande, säger Stellan Lundberg, ledamot i Delegationen för hållbara städer, som invigde Vinterträdgården tillsammans med Lennart Holmlund, kommunalråd i Umeå. Lennart Holmlund håller med.

— Det som var på väg att bli en katastrof har blivit något väldigt lyckat, med hållbarhet såväl socialt, ekologiskt som ekonomiskt.

Eldfödd


För det började långt tidigare. Branden på Geografigränd julnatten 2008 där cirka 200 hyresgäster drabbades blev, trots de stora skadorna, starten på något nytt. Inför återuppbyggnaden fick de boende i dialoger vara med och tycka till om hur man önskade se återuppbyggnaden på gården. I dialogerna fanns bland annat tydliga önskemål om en bra mötesplats. En lokal som skulle vara något mer, något som nu blivit verklighet.

— Man kan säga att Vinterträdgården är ett direkt resultat av de boendes önskemål. Vi är stolta över Vinterträdgården och det hållbarhetsarbete som vi fått till stånd tillsammans med Umeå energi och kommunen här på Ålidhem, säger Ann-Sofi Tapani, AB Bostadens vd.

Möjligheternas rum


Det är tack vare projektet Hållbara Ålidhem, ett samarbete mellan Bostaden, Umeå kommun, och Umeå energi, och med ekonomiskt stöd från Delegationen för hållbara städer som man har kunnat bygga Vinterträdgården. En energisnål mötesplats som i första hand får användas av de boende i det nybyggda kvarteret och i närområdet. Så småningom kommer lokalen även att kunna hyras av allmänheten och av företag.

Vinterträdgården är rustad med modern teknik. Bostaden bjuder på trådlöst internet och det finns fem olika skärmar som gör att lokalen kan användas till allt ifrån sport på storbildsskärm med kompisarna till heldagsmöten med rörliga bilder på flera skärmar samtidigt.

Mer information:

Ann-Sofi Tapani
vd
AB Bostaden
070-582 72 02
mejl

Stellan Lundberg
ledamot
Delegationen för hållbara städer
070-266 01 91
mejl

Lennart Holmlund
Kommunstyrelsens ordförande (S)
Umeå kommun
070-550 47 85
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag