Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Förskola Hedlunda

Umeå ska slå Europarekord i miljöbyggnad

En energianvändning nära noll och avancerade tekniska lösningar är något av det som gäller för en ny förskola på Hedlunda i Umeå. Målet är ett hus utan motstycke i Europa. Byggnaden ska också anpassas helt till pedagogiken: Reggio Emilia med genusinriktning.

Sweco tog hem tävlingen om utformningen av den nya förskolan. Byrån uppfyllde till att börja med grundläggande kriterier för passivhus. Ett av dem är ett årsvärmebehov på maximalt 15 kWh/kvm (Boverkets gräns för konventionella hus är 130).

Jan Brännvall, utredare för- och grundskolan vid Umeå kommun, tror att förskolan kommer att hamna långt under 10 kWh — faktiskt nära 0.

— En extern värmekälla ska bara behövas under åtta—tio veckor per år.

"Very Good"


Allt byggmaterial ska kunna återvinnas vid en framtida rivning. Huset kommer bl.a. att få LED-belysning med avancerade styrsystem, induktionshällar och extremt snålspolande toaletter. Det kan också bli möjligt med ett system för att ta till vara regnvatten.

— Förskolan blir lite dyrare att bygga än ett konventionellt hus, men kostnaden går att räkna hem i ett livscykelperspektiv, ja, redan på 20 år, säger Jan Brännvall.

Målet är att inte bara bygga ett passivhus, utan också att klara den tredje högsta nivån, "Very Good", enligt den internationella miljöcertifieringen BREEAM.

— Om vi når dit, lär det inte finnas något liknande hus i Europa.

Särskild pedagogik


Som Norrlands första offentliga passivhus med ny byggteknik, utrustat med framtidens energisnåla lösningar, har förskolan väckt en hel del uppmärksamhet.

— Branschfolk känner förstås till projektet. När huset är inflyttningsklart, troligen i början av 2014, blir det ett intressant visningsobjekt, säger Jan Brännvall.

Förskolan är den första i Umeå som redan vid byggnation anpassas till pedagogiken. I det här fallet ligger grunden i Reggio Emilia, som med en humanistisk livshållning vill verka i demokratisk riktning genom att bl.a. betona subjektivitet, olikhet och samarbete.
Ett önskemål från politiskt håll är att förskolan också ska ha ett särskilt genusperspektiv.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag