Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Marie-Louise Rönnmark och Lena Adelsohn Liljeroth

Umeå som Europas kulturhuvudstad garanteras minst 80 miljoner från regeringen

I höstens budget föreslår regeringen att staten ska bidra med minst 80 miljoner till kulturhuvudstadsåret. Enligt kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth visar beskedet att regeringen tydligt står bakom uppdraget att vara värdland för kulturhuvudstadsåret.

— Det är jättebra att vi har fått besked nu och att vi får de här fria medlen under 2013. Pengarna som kommer är helt nya och vi kan använda dem till att satsa ännu mer på programmet som ska genomföras under 2014, säger Marie-Louise Rönnmark, kommunalråd och kulturhuvudstadsutskottets ordförande.

I budgetpropositionen föreslår regeringen att 75 miljoner kronor avsätts i särskilda medel för att stödja Umeå som kulturhuvudstad 2014. Tillsammans med de insatser som de nationella institutionerna gör, innebär det att staten, inom kulturpolitikens ram, säkrat minst 80 miljoner till grundfinansieringen av kulturhuvudstadsåret.

— Vi kommer att fortsätta att arbeta med att öka den externa finansieringen; via EU, andra departement och sponsorer. Det här är ju ett nationellt uppdrag från Europa som Umeå ska genomföra tillsammans med den nordliga regionen. Satsningen på att genomföra ett europeiskt kulturhuvudstadsår enligt Umeås modell kan fungera som inspiration för andra, nationellt och internationellt.

— Umeå är Europas kulturhuvudstad 2014, och vi ska genomföra ett kulturhuvudstadsår med kulturdriven tillväxt och medskapande som ger eko och lämnar spår som varar många år efter programårets slut. Dagens besked innebär att Umeå2014-arbetet kommer att kunna växla upp ytterligare och att programarbetet intensifieras, säger Marie-Louise Rönnmark. 

Mer information:

För mer information, kontakta:

Marie-Louise Rönnmark (S)
kommunalråd
ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
070-655 64 84

Sven-Olov Edvinsson (C)
vice ordförande
kommunstyrelsens kulturhuvudstadsutskott
070-602 66 34

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag