Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Angela Ekman Nätt, Esam, Lars G Hassel, rektor vid Handelshögskolan i Umeå, Stina Billinger, SPP, och Karin Bodin, Polarbröd.

Umeå startpunkt för hållbar resa mot framtiden

En hållbar ekonomi är inte bara nödvändigt för mänsklighetens fortlevnad, det är också lönsamt på företagsnivå. Detta var ämnet för Morgonpasset i Umeå den 5 september. Rubriken var Framtiden i våra händer – drivkrafter för hållbara investeringar.

Hela 165 anmälningar hade gjort att frukostseminariet hade flyttat till restaurang Äpplet. Moderatorn Angela Ekman Nätt från konsultföretaget Esam inledde med att beskriva att hållbart (ansvarsfullt) företagande finns i tre varianter.

– Antingen löser man ett gammalt problem på ett hållbart sätt, hittar ett mer resurseffektiv sätt att göra något eller så driver man hållbar idé utifrån ett systemtänkande.

Lars G Hassel, rektor vid Handelshögskolan i Umeå, talade sedan på temat Hållbarhet och ekonomi. Han har drivit hållbarhetstanken hårt, och då är det inte direkta effekter, exempelvis i form av minskat pappersanvändande, han är ute efter.

– Det viktiga är att föra in hållbara perspektiv i företagen.

Välja bort – och välja rätt

Hassel har följt investeringsmarknaden med särskilt intresse för stora ägare, som pensionsfonder, för att se hur de kan påverka utvecklingen. Exempelvis har AP-fonderna direktiv om att investera hållbart men samtidigt med krav på avkastning.

En möjlighet för ägare är att utesluta branscher eller bolag som bryter mot normer eller som inte anses ha en framtid. Det kan vara tobaksproducenter, oljebolag och andra som är ”sämst i klassen”. Andra verktyg är att särskilt välja de som är ”bäst i klassen” samt att föra en dialog med företag för att få dem att förbättra sig.

Lars G Hassel lyfte också fram forskning, som entydigt visar att hållbara företag generellt är mer lönsamma. Sammanfattningen av de ekonomiska möjligheterna med hållbarhet blev följande citat:

– Doing well while doing good!

Polarbröd satsar på vindkraft

Sedan följde Karin Bodin, vd för Polarbröd, som menar att det råder en begreppsförvirring kring hållbarhet. Alla och ingen äger ordet. Till exempel hade Ica frågat kunder vad de lägger in i begreppet. – Svaren handlade om etik och moral, vilket är bra, men man berörde inte ekologiska aspekter.

Polarbörd har tillverkat bröd i fem generationer. Strategin för att kunna fortsätta 140 år till vilar på tre ben: attraktiva produkter, bra ledarskap och koldioxidfria transporter.

– Det är en utmaning eftersom jordbruket är källa till de tre största hoten mot mänskligheten, nämligen artdöd, klimat och försurning.

Två av företagets mål är helt fossilfria transporter till år 2022, och att bli självförsörjande vad gäller grön energi. Redan nu äger Polarbröd tre vindkraftverk, som tillgodoser 60 procent av företagets förbrukning.

– Transporter och jordbruk blir svårare. Vi lovar inte att lyckas, men vi ska göra vårt bästa.

Globala trender

Stina Billinger från SPP, som förvaltar 460 miljarder norska kronor, berättade om utmaningen att som hon arbeta med hållbara pensioner.

– Att tänka på pensionen är tråkigt, och många vill inte ens öppna kuvertet. Att dessutom lägga på ett raster för hur är pengarna ihoptjänade, det är för mycket att hantera.

Samtidigt gör trender som befolkningsökning och resursbrist att det är nödvändigt att tänka hållbart. På det sociala planet finns trenden att tillväxten har flyttat till mindre demokratiska länder, vilket kräver medvetenhet och kunskaper om korruption och mänsklighetsfrågor. En positiv trend ser Stina Billinger i att framför allt kinesiska och indiska bolag jobbar med energieffektvisering.

– Vi borde ta den stafettpinnen.

Goda exempel i Umeå

Billinger menar att finansbranschen måste gå igenom. Expertis måste knytas till företagen, så att man kan fatta rätt beslut om hållbara investeringar. SPP självt har bland annat gjort en hållbarhetsrating, som omfattar tusentals företag.

– Vi sålde alla de ”värsta” bolagen, som kolproducenter. Samtidigt har vi satsat miljarder på ny energi, och jag tror att vi ska gå ännu längre. Vi tar sektor för sektor och minskar på det som inte är framtiden.

Angela Ekman Nätt berättade sedan kort om verksamheten vid Esam. Affärsidén är att hjälpa företag på deras hållbara resa, genom strategiskt stöd till företagsledningen, hjälp med ledningssystem, kompetensutveckling av personal samt omvärldsanalys och resursförstärkning.

På plats vid Morgonpasset var bland andra också Dan Hjalmarsson, generaldirektör vid Tillväxtanalys. Han betonade vikten av att bara träffas och prata om hållbarhetsfrågor. Hjalmarsson ser också Umeå som en bra startpunkt för resan mot framtiden.

– Här finns många goda exempel, som ett utbrett cyklande och byggandet av den täta staden.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag