Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå 2014 på Morgonpasset

Umeå taxar ut för avgång 2014

Rekordmånga besökare, över 160 personer, kom till Morgonpasset den 19 januari för att höra mer om Kulturhuvudstadsåret 2014 och möjligheterna att bli "part of the heart". Året ska bli en kraftsamling som stärker hela regionen och gör Umeå till modell för världen.

Temat för Kulturhuvudstadsåret 2014 är Nyfikenhet och passion. Det förstnämnda verkar det redan finnas gott om, som kulturhuvudstadsdirektör Jan Björinge kunde konstatera när han blickade ut över den fullsatta salen vid Morgonpasset.

Han lade till att underrubriken för året är Medskapandets konst.

— Vi vill att så många medaktörer som möjligt deltar för att nå ett bra resultat.

Utifrån effekter i tidigare Kulturhuvudstäder har Umeå förväntningar på ökad attraktionskraft och därmed ökade fastighetspriser och förmögenheter. 2014 ska vidare ge ökade investeringar, fler inflyttare, fler studenter, starkare kulturliv/kreativ sektor samt bättre förutsättningar för att rekrytera nyckelpersoner.

Ny identitet


När det gäller besöksnäringen har den ökat med i genomsnitt 12 procent i tidigare
Kulturhuvudstäder. Jan Björinge berättade att Umeås ambition är att öka mer än så.

— Det har betydelse även för oss som bor här, bland annat genom fler restauranger och ett större utbud i övrigt.

Intervjuer tyder på att invånare i Kulturhuvudstäder till viss del får en ny identitet.

— De vanligaste svaren är att året gett större självförtroende, och att de nu tar för sig och umgås mer internationellt.

Åtta årstider


Umeå kommun har en tillväxtplan som sträcker sig ända fram till 2050 och 200 000 invånare. I den planen ska 2014 fungera som en hävstång. Kultur ska väcka nyfikenhet till gagn för den kreativa sektorn, som i sin tur genererar innovationer, som ger ekonomisk utveckling. Umeå är den nordligaste Kulturhuvudstaden hittills och ska arbeta tillsammans med alla de nordliga länen för att kunna bilda modell för världen.

Själva programåret 2014 kommer att byggas kring de åtta samiska årstiderna. Varje årstid ska innehålla ett huvudarrangemang , bl.a. ett arr för symfoniorkester av Refused legendariska skiva The shape of punk to come. En del av programmet kommer att släppas i mars i år.

Ishotell och matkultur


För att nå uppmärksamhet i en värld som inte hört talas om Umeå tidigare, arbetar man tillsammans med norra Sveriges starkaste varumärke, nämligen ishotellet i Jukkasjärvi.
— Det är världens näst mest nedladdade turistmål, berättade Jan Björinge.

Nästa år genomförs en Icetour, en turné i totalt åtta länder med full uppbackning av Svenska institutet och andra nationella aktörer.

Matkultur kommer också att få en framträdande roll under 2014. Staffan Ling har i uppdrag att kartlägga vad regionen har att erbjuda och vad som kan byggas upp. Han betonade vid Morgonpasset att många umebor varit framgångsrika i olika mattävlingar. En idé är att besökare under 2014 ska mötas av erbjudandet "Ät med en Umeåfamilj".

Företag kan delta på flera sätt


Jan Björinge berörde också frågan om finansiering. Han nämnde att Stockholm inför sitt Kulturhuvudstadsår fick 150 miljoner kronor i fria pengar av regeringen. Umeå har räknat med inflationen och begärt 170 miljoner.

Ansvarig för extern finansiering vid 2014-kontoret är Stina Lindholm. Hon berättade om de olika möjligheter som näringslivet har för att bidra ekonomiskt och bli "part of the heart" (2014-loggan liknar ett hjärta). Ett sätt är att stödja ett specifikt evenemang.

— En annan variant är att göra en kultursatsning i den egna organisationen.

Ett nytt sätt är gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding. Ett företag kan stödja ett projekt och sprida samarbetet i sociala media. Bland de föreslagna samarbetsformerna finns också Årets julklapp till personalen i form av en investering i kulturhuvudstadsåret.

Mer information:

Läs mer om de olika finansieringsformerna på Umeå 2014's webbplats.

Text och foto: Claes Björnberg, på uppdrag av Umeå kommun.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag