Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå universitet knyter band med Kina

Kina är ett av Umeå universitets prioriterade länder inom internationalisering. En naturlig följd av detta är de internationella föreningar för alumner (tidigare studenter) som startades i Kina i fjol.

– Umeå universitet har varit aktivt i Kina, med forskning och studentutbyte, i 30-40 år. Kina är inte bara en av de populäraste regionerna för våra utresande studenter, det är också ett av våra största länder när det gäller inresande, och vi har många forskningssamarbeten, säger Anders Fällström, vicerektor med ansvar för utbildning.

I slutet av maj anordnade Umeå universitet “Chinese afternoon”, där fler än 50 studenter och medarbetare deltog. Evenemanget var det första av sitt slag, och syftet är att stärka relationerna med alla som verkar eller har verkat vid universitetet och som har starka band till Kina eller andra kinesiskspråkiga länder.

Nätverket ska växa

Under eftermiddagen berättade alumnkoordinator Jessica Bergström Grahn om alumnföreningarna i Peking och Shanghai. Dessutom spelades videomeddelanden upp från alumnföreningarnas kontaktpersoner Cici och Yi Yuan.

– Vi vill att alumnnätverket i Kina ska växa, och det här är ett perfekt sätt för kinesiska studenter och medarbetare att få kännedom om det, säger Yi Yuan, före detta student från kulturgeografi och ansvarig för alumnnätverket i Peking.

Under eftermiddagen presenterade Tomas Li, Kina-koordinator på Umeå kommun, Umeås samarbete med tre samverkansorter i Kina. Linus Jansson, Umeå Näringslivsservice, berättade om kulturhuvudstadsåret 2014 samt om ledande företag och jobbmöjligheter i Umeåregionen.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag