Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå värd för nordisk konferens om hållbar utveckling

Umeå kommun skapar tillsammans med Nordiska ministerrådet, Miljödepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting den nordiska konferensen Medskapandets konst den 17-19 september 2013 i Umeå. Konferensen är den femte konferensen om hållbar utveckling i Norden.

Till konferensen, som äger rum på Folkets Hus i Umeå, väntas ca 500 deltagare från de nordiska länderna och övriga Europa. Konferensen vänder sig främst personer som är engagerade eller intresserade av hållbar utveckling, med extra intresse för något av de sex temaområden som behandlas.

Totalt är över 80 talare engagerade i konferensens teman och dessutom kommer nästan 40 exempel från arbetet med hållbar utveckling i Norden att få visa upp sig. Under konferensen kommer studiebesök att anordnas där goda exempel på hållbar utveckling från Umeå kommer att få vara i fokus.

Syfte att stärka det lokala arbetet

Syftet med konferensen är att stärka och vidareutveckla det lokala och regionala arbetet för hållbar utveckling i Norden. En konferens om hållbar utveckling ska självklart i sig ha så lite miljöpåverkan som möjligt. Umeå kommun har därför beslutat att miljömärka konferensen enligt Håll Sverige Rents miljömärkning Miljömärkt event.

För att bli godkänt som ett Miljömärkt Event måste konferensen uppfylla ett antal kriterier inom åtta olika områden. Det kan handla om inköp av varor, användning av miljömärkta produkter, servering av ekologisk och närproducerad mat samt källsortering.

Mer information

Läs mer på www.medskapande2013.se eller kontakta:

Barbro Ruda
projektledare
090- 16 12 53
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag