Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umegrations-forum – viktiga aktörer träffas för samverkan inom integration

Den 19 oktober genomfördes Umegration – Umeås forum för integration på Väven. 200 deltagare, som representerade en bredd av verksamheter, hade ett intresse av att vara med och utveckla arbetet med integration i Umeå. Inte minst lyftes vikten av samverkan mellan olika aktörer och den viktiga kraft som det civila samhället representerar i denna fråga. I slutet av forumet offentliggjordes även de tre vinnarna i Umeå Kommuns tävling #umegration.

Ari Leinonen (S), fritidsnämndens ordförande hälsade alla välkomna. I sitt tal lyfte han fram vikten av ett starkt civilsamhälle som inkluderar nya människor. Föreningar har mycket att bidra med och gör ett viktigt arbete vad gäller integrationsfrågor. Ari nämnde att förutom engagemang bör vårt arbete präglas av tålamod och långsiktighet. Han lyfte fram alla positiva upplevelser som människor som kommer till Sverige har av sin tid inom svenska för invandrare (sfi) – undervisning.

Lokal samverkan

Röda Korset, som har utvecklat ett samarbete med Umeå Kommun, när det gäller arbetet med lokal integration berättade om processen sedan hösten 2015. I början handlade det mycket om att tillgodose de grundläggande behoven hos de asylsökande, men idag har det utvecklats till att fokusera på den långsiktiga integrationen. Anna-Marja Hagner, verksamhetschef Röda Korset Umeå, lyfte fram vikten av samverkan mellan den offentliga, den privata och den civila sektorn. Mohammad Koka, en asylsökande från Syrien som gör sin praktik vid Röda Korset, berättade om sin vardag här i Umeå och sina framtidsdrömmar.

Under forumet deltog föreningar, men även några aktörer från offentliga verksamheter, som utställare på en mingelarena. Det var alltifrån idrotts-och kulturföreningar till nätverket Vän i Umeå. Under minglet fanns lokala politiker på plats för att besvara frågor som rör integration.

Forumets inspirationsföreläsning hade titeln ”Social mobilisering i praktiken – lärdomar från fyra svenska städer”. Clara Déry och Sirak Tecle från Sveriges Stadsmissioner föreläste om erfarenheter och slutsatser från Stadsmissionens praktiska arbete med lokal social mobilisering.

Forumet hade framträdanden av Balletakademien Umeå och Umeå Musikskolas El sistema-elever från Ersdungens årskurs 2 och 3.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag