Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Johanna Björklund är medgrundare till företaget Codemill som fått stöd. Här tillsammans med Peter Bäckström och Karl-Erik Johansson, Uminova Innovation.

Uminova Innovation en del av EU:s miljardsatsning på företag

EU satsar 3 miljarder euro på företag som vill nå ut globalt. Den Umeåbaserade inkubatorn Uminova Innovation har av EU valts ut för att stötta Västerbottens företag i deras internationalisering.

EU-kommissionen satsar tre miljarder euro på små och medelstora företag för att de ska nå ut globalt med sina affärer. Satsningen som utgör en del av världens största forsknings- och innovationsprogram, Horizon 2020, har valt ut Uminova Innovation för att stödja Västerbottens företag i deras internationalisering.

Västerbotten, med Umeå som nav, tänker nytt. En färsk undersökning från Uminova Innovation visar att en majoritet av Umeås företagare har nya affärsidéer. Ett liknande förhållande gäller för Umeåborna, där så många som 60 procent uppger att de löpande kommer på affärsidéer. Men långt ifrån alla idéer tas vidare. De flesta blir inte förverkligade och kommer därmed aldrig ut på marknaden, allra minst internationellt.

Ny satsning ska stimulera Västerbotten

EU satsar nu tre miljarder euro under en sjuårsperiod för att hjälpa företag att nå ut med sina affärer på en global marknad. Satsningen SME-Instrument – en del av Horizon 2020 – utgör en av världens största enskilda internationaliseringsprogram, och Uminova Innovation har kontrakterats för att stödja Västerbottens företag.

– Många företag i Västerbotten och Umeå kan dra nytta av satsningen för att växa internationellt. Nyckeln är att se möjligheterna utanför Sverige, utanför komfortzonen, säger Karl-Erik Johansson,

ledare för internationella gruppen på Uminova Innovation och partner i Enterprise Europe Network. EEN är ett europeiskt nätverk som drivs av EU-kommissionen för att stödja små och medelstora företag.

Umeåföretaget Codemill har nyligen beviljats finansiering från Horizon 2020, via Uminova Innovation och Enterprise Europe Network. Med hjälp av detta kan Codemill nu utveckla en av sina produkter och etablera viktiga affärskontakter i Europa.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag