Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Uthållig tillväxt ger Umeå fjärdeplats i landet

Umeå är fjärde kommun i landet mätt i genomsnittlig tillväxt de senaste fem åren. Det visar undersökningen Årets Företagarkommun, som görs av Företagarna och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC.

Företagarna och UC mäter årligen den lokala tillväxten hos företag i Sveriges samtliga kommuner. De variabler som studeras är tillväxt i omsättning, resultattillväxt, ökning av antalet aktiebolag samt förbättrad kreditvärdering. Utifrån resultaten rankas landets samtliga kommuner.

Eftersom lokal tillväxt kan vara väldigt lättrörlig, blir det ofta stora svängningar från år till år i resultaten för Årets Företagarkommun. En kommun med låga tillväxttal ett år har det enklare att nå höga tillväxttal året därpå.

Viktigt för välvärden

Det är följaktligen svårare att hålla en hög tillväxt nivå år efter år. En sådan uthållig tillväxt är, enligt Företagarna och UC, ”viktig för ekonomisk stabilitet, sysselsättning och den kommunala välfärden.”

I syfte att få en uppfattning om var tillväxten är starkast sett i ett längre perspektiv, har Företagarna och UC mätt den genomsnittliga rankingpoängen i de fem senaste undersökningarna.

Resultatet placerar Umeå på fjärde plats bland Sveriges kommuner. Högst genomsnittlig tillväxt under fem år noteras i Gällivare kommun, som följs av Öckerö och Knivsta.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag