Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Bernth & Ingrid Nygren Holding AB

Foto: Umeågalan

Utvecklad taxiverksamhet gav Umeå kommuns Företagspris

Bernth & Ingrid Nygren Holding AB fick ta emot Umeå kommuns Företagspris 2012 på Umeågalan den 8 november. Från att ha börjat med en taxibil har bolaget byggt upp en koncern med över 400 anställda och en omsättning på en bra bit över 200 miljoner kronor.

I maj 1990 startade Bernth & Ingrid Nygren Taxitrafik AB sin verksamhet med en bil. I slutet av 1990-talet hade fordonsflottan utökats, och företaget tog också över Lap Cab Limousiner AB.

Ett fastighetsbolag bildades 2004. Två år senare tog man över Umeå Taxi AB, som var och är Norrlands största taxibolag och är det bolag i Umeå som har flest miljöfordon.

Biltvätt och Call Center


Med Umeå som bas har B & I Nygren Holding AB med åren utvecklats till att omfatta elva dotterbolag med koppling till taxiverksamhet. Utöver taxiverksamheten har man bl.a. utvecklat ett boknings- och kortbetalningssystem (Taxikortet), data- och servertjänster, m.m.

B & I Nygren Holding AB har byggt en av Sveriges modernaste biltvättanläggningar med biologisk rening, som också kan användas av allmänheten. Det helägda dotterbolaget Transcall AB är ett av landets största Call Center för IP-telefoni med kunder över hela landet.

"Visionär förmåga"


Sammantaget uppfyller B & I Nygren Holding AB väl kriterierna för Företagspriset. Det delas ut till ett företag eller en hantverkare i Umeå kommun som under året gjort särskilt goda insatser för sina produkter, sina anställda, sin miljö, sina affärsidéer, för sin struktur eller sin verksamhet i övrigt.

Motivering


"Ett unikt och genuint entreprenörskap inom en servicebransch kombinerat med en visionär och aldrig sinande förmåga att identifiera och tillgodose kundbehov på nya marknader inom ett allt större geografiskt område. Ledande tekniklösningar, aktivt miljöengagemang och breddad verksamhet skapar utrymme för fortsatt snabb tillväxt med Umeå som bas".

Personalen delaktig


Priset utgörs av ett diplom samt 50 000 kronor. Summan ska med personalens medverkan användas till åtgärder som främjar företagets fortsatta verksamhet, i första hand sådant som utveckling och utbildning av företagets ledning och personal.

Umeå kommuns Företagspris instiftades för 31 år sedan. I kommittén som lämnar förslag till pristagare finns företrädare för Handelskammaren, ALMI Företagspartner, Umeå Fabriks- och Hantverksförening, Företagarna i Umeå samt kommunens näringslivsavdelning.

Mer information:

Håkan Johansson
näringslivsservice
Umeå kommun
090-163211
070-564 49 18
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag