Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Maria Öhman, nyanställd säljare vid Vimek, med en av företagets maskiner.

Vimeks maskiner i allt fler länder

Skogsmaskintillverkaren Vimek i Vindeln utanför Umeå började 2014 erövringen av USA-marknaden. Med fjolårets omsättningsrekord i ryggen väntar nu en satsning på Brasilien och Kanada.

2014 års produktion av 65 skördare och skotare och toppnoteringen för omsättningen på 61 miljoner kronor ska överträffas redan i år. Målet för 2015 är 75 maskiner och en omsättning på 70 miljoner kronor.

Bakom siffrorna ligger att Vimek inte bara fortsatt att växa på hemmaplan och i övriga Norden.

Företaget är starkt i Tjeckien och Polen och ska expandera vidare i Europa. Dessutom ska den satsning på Nordamerika som startade i fjol med USA följas av större fokus även på Kanada.

Flera framgångsfaktorer

Till detta ska läggas en etablering i Sydamerika i samarbete med Cranab Group, som utöver huvudägaren Cranab består av Vimek, Slagkraft och Bracke Forest.

– Vi satsar på ett gemensamt bolag i Brasilien och kommer att leverera maskiner redan i månadsskiftet maj/juni, säger Vimeks vd Fredrik Lundberg.

– Kraven på maskinerna är höga med många driftstimmar. Det passar våra produkter, som har hög tillförlitlighet och effektivitet. En annan framgångsfaktor är att vi erbjuder enkla produkter, där köparen klarar mycket service själv.

Hyllar kvinnorna

För att möta den ökade orderingången har Vimek nyligen anställt två personer och företaget har nu 20 anställda.

– Personal är det viktigaste vi har och kanske måste vi bli fler längre fram. Vi har fantastiskt kreativa och engagerade anställda, utan det teamet skulle vi inte vara så framgångsrika.

Fredrik Lundberg är stolt över att företaget kan uppvisa 25 procent kvinnor, med tanke på att man verkar i en mansdominerad bransch.

– Kvinnorna har verkligen lyft Vimek.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag