Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besök en sagovärld på olika språk under november till maj

Under november till maj erbjuds sagoläsning på olika språk. Barn i åldern 1-5 år inbjuds att delta på Minimus. Västerbottens museum i samarbete med modersmålslärare från kommunens Kompetenscentrum för flerspråkighet vill genom sagans värld stimulera till berättande och skapande.

Kompetenscentrum för flerspråkighet arbetar för att öka kunskapen i förskolan om språk- och identitetsstärkande arbetssätt. Tillsammans med  Västerbottens museum vill man i tidig ålder erbjuda sagovärlden, en sagostund på olika språk med aktiviteter efteråt.

- Att erbjuda möjlighet till Sagostund där vi med stöd av modersmålslärare läser sagor på olika språk och samtala om sagan är enligt forskningen framgångsrikt för utvecklingen av språk och språklig medvetenhet. Med god språklig kompetens når man också goda resultat i skolan, säger Marie Karling, chef för Kompetenscentrum för flerspråkighet.

Sagoläsningen börjar den 6 november och pågår ända in i maj 2016. Varje månad läser modersmålslärare en gemensam saga på olika språk. Därefter får barn och vuxna bearbeta sagan på olika sätt genom konstnärliga och kreativa uttryck.

- Vi vill vara en mötesplats som kan väcka nyfikenhet för olika språk och människor. Vi hoppas att barn ska få ha roliga upplevelser av olika språk genom sagor, berättande via lek och skapande, säger Ingela Wall som är pedagog på Västerbottens museum. 

- Vår förhoppning är att vi kan fördjupa vårt samarbete under kommande läsår. En tanke är att sexåringar i förskoleklass med olika modersmål skulle kunna skriva och illustera sagor som sedan ställs ut på Västerbottens museum. Äldre elever läser sina sagor för de yngre med mera, säger Marie Karling.

Mer information

Se programmet på Västerbottens museums hemsida eller kontakta:

Marie Karling
Chef Kompetenscentrum för flerspråkighet
Umeå kommun
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Ingela Wall
Museipedagog
Västerbottens museum 
073-811 78 01
ingela.wall@vbm.se

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag