Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Essen blir Europas miljöhuvudstad 2017

Umeå lyckades med en övertygande presentation för juryn, men det räckte inte hela vägen. Tyska Essen har utsetts till Europas miljöhuvudstad 2017. Umeå fick bra betyg för sitt strategiska arbetssätt och sin helhetssyn på hållbarhetsområdet.

– Ett stort grattis till Essen! Det är en gammal industristad som har arbetat hårt för att bli en grönare stad. Att Umeå gick hela vägen till final är ett erkännande för alla som bor och verkar i kommunen. Jag vet att vi tillsammans kan skapa ett mer hållbart samhälle – lokalt, nationellt och internationellt, säger Margareta Rönngren (S), kommunalråd, Umeå kommun.

Onsdag 17 juni höll Umeås delegation en presentation för en internationell jury som bland annat imponerades av Umeås strategiska arbetssätt och helhetssyn på hållbarhetsområdet.

– Att vi har nått till final två år i rad visar att vi ligger oerhört bra till i vårt miljöarbete. Vi gjorde en mycket bra presentation och trots att vi inte vann ser jag bara fördelar med att ha ansökt – vi har bland fått en övergripande bild av vårt miljöarbete, vi har blivit utvärderade av experter och skapat viktiga kontakter inför vårt fortsatta miljöarbete, säger Peder Westerberg (FP), ledamot i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Vad är European Green Capital?

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Sju städer har utnämnts till ”European Green Capital” sedan starten 2010. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg, Vitoria-Gasteiz, Nantes, Köpenhamn och årets titelhållare, Bristol. 2016 är Ljubljana europeisk miljöhuvudstad, och 2017 alltså Essen.

Mer information:

Läs mer på www.umea.se/miljohuvudstad

Margareta Rönngren (S)
kommunalråd
Umeå kommun
070-573 84 83
mejl

Peder Westerberg (FP)
gruppledare
ledamot, kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-617 90 01
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag