Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Samers språk och kultur uppmärksammas i Ubmeje

Nu kan umebor och andra lyssna, lära och skapa egna fraser på umesamiska via Umeå kommuns facebook-sida. Under samiska veckan startar Umeå kommun och Samiska delegationen, Ubmeje, en kampanj som ska lära oss mer om samer och samisk kultur.

På bussar, affischer och i annonser kommer umeborna att mötas av fraser på umesamiska. Via kommunens facebook-sida kan man också lyssna på samiska och skapa egna översättningar. Det ska väcka nyfikenhet och intresse för att veta mer om samer och det samiska kulturarvet.

Lyssna, lär och skapa egna fraser på umesamiska via facebook.com/umeakommun.

– Den samiska kulturen lever och är ständigt närvarande i Ubmeje (Umeå på umesamiska), det vill vi att alla umebor ska känna till. Det märks inte minst under Ubmejen Biejvieh, samiska veckan varje år, och kommer också att synas tydligt under kulturhuvudstadsåret 2014, säger Michael Lindblad, Samiska delegationen.

Samisk tumme upp

Arbetar långsiktigt

Samer har som urfolk bott och verkat i Umeå i många hundra år – den samiska kulturen är en självklar del av regionen. Umeå ingår också i förvaltningsområdet för samiska och sverigefinska enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Kommunen arbetar långsiktigt för att stärka och synliggöra samisk kultur och samiska språk, till exempel genom att erbjuda samiska i barn- och äldreomsorgen och annan service på samiska eller med samisk anknytning.

– Vi vill lyfta fram samers språk och kultur som en naturlig del av och en tillgång i samhället, det är en del av kommunens arbete med de nationella minoriteterna för att främja samer och andra minoriteter, säger Cathrin Alenskär, chef för internationella enheten, Umeå kommun.

Bidra till kunskap

– Samiska språk är hotade i dag på grund av den tidigare enspråkspolitiken i Sverige, de behöver stöd för att inte gå förlorade. För att minoritetsarbetet ska nå framgång krävs också kunskap hos och opinionsstöd från allmänheten och det hoppas vi att den här kampanjen ska bidra till, säger Ulla Barruk Sunna, Samiska delegationen.

Mer information:

Läs mer om Umeå kommuns arbete för nationella minoriteter på www.umea.se/minoriteter.

Läs mer om samer och samisk kultur på www.samer.se.

Catrin Alenskär
Internationella enheten
Umeå kommun
090-16 22 80
070-370 55 73
mejl

Michael Lindblad
Samiska delegationen, Ubmeje
070-569 83 27
mejl

Ulla Barruk Sunna
Samiska delegationen, Ubmeje
072-533 90 03
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag