Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Toppresultat för Umeås elever

Umeås elever i grundskolan har goda kunskaper, skillnaderna mellan pojkar och flickor minskar och eleverna känner sig trygga i skolan. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2017 där Umeå ingår i kommungruppen större städer.

Åk 3 i topp i matematik och svenska

Även i år toppar treorna listan över de bästa resultaten i nationella prov både i matematik och svenska.

Minskade skillnader mellan pojkar och flickor

Skillnaden mellan pojkars och flickors studieresultat har minskat i Umeå både åk 6 och åk 9, vilket är anmärkningsvärt då skillnaden ökar på riksnivå. I de nationella proven för åk 6 i engelska var både pojkarnas och flickornas resultat Umeås bästa någonsin. Hela 31 procent av pojkarna och 26 procent av flickorna nådde högsta betyg.

Flickorna i åk 9 nådde sitt överlägset bästa resultat i nationella prov i svenska där 21 procent nådde betyget A.

Trygga elever i åk 5 och åk 9

Umeå har Sveriges tryggaste elever både i åk 5 och i åk 9. I åk 5 upplever 95 procent att de är trygga i skolan, vilket är klart bättre än i riket som helhet. Motsvarande siffra för åk 9 är 88 procent.

Mer information:

Läs mer på skl.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg, grundskola
090-16 17 68
070-550 83 53
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag