Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå kommun prisad som attraktiv arbetsgivare

Umeå har utsetts till Årets kommun inom Employer Branding 2016*. Umeå kommun är engagerad och planerar för att attrahera rätt kompetens. Juryn tycker också att kommunen har lyckats visa vilken bredd av möjligheter det finns för bland annat ingenjörer.

Företaget Universum Communications, som står bakom nomineringarna, arbetar med forskning, rådgivning och undersökningar när det gäller företags och organisationers attraktivitet som arbetsgivare. Varje år delar företaget ut utmärkelser till arbetsgivare som på olika sätt arbetar för att vara attraktiva för att locka till sig kompetenta medarbetare.
En jury har nominerat sex kommuner för att sedan utse Umeå som vinnare. De övriga kommunerna var Göteborg, Täby, Norrköping, Linköping och Huddinge.

Jury består av Per Ericsson, personaldirektör Husqvarna, Torgny Johnsson, personaldirektör Infranord, Petter Nylander, vd Universum Communications, och Claes Peyron, vd Nova. Vinnaren presenterades den 28 september vid Universum talent Excellence Summit & Awards, Stockholm.

*Employer Branding handlar om hur ett företag eller en organisation hanterar sitt varumärke som arbetsgivare gentemot potentiella, nuvarande och tidigare medarbetare.

Universums motivering

Umeå kommun har på ett mycket långsiktigt sätt arbetat med frågorna och genom detta lyckats skapa starka och hållbara resultat. Ledningen är engagerad i frågorna och man har genom sitt arbete lyckats visa på den bredd av möjligheter som bland annat finns för ingenjörer inom kommunen. Denna kommun attraherar akademiker brett och tillhör genom sitt arbete en av de mest attraktiva kommunerna i landet. Vi är övertygade om att denna kommun genom sitt arbete kan inspirera många andra kommuner till stordåd i frågorna.

Mer information:

Maj-Lis Jakobsson
personalchef
samhällsbyggnad och stödfunktioner
Umeå kommun
070-365 52 79
090-16 33 34
mejl

Martin Strömqvist
Universum Communications
070-431 27 22
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag