Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå med i ny satsning på cykel

En ny satsning för Sveriges bästa cykelstäder har just inletts. Förra veckan träffades tolv av Sveriges bästa cykelkommuner för att diskutera formen för Svenska Cykelstäder, ett nytt nätverk där kommuner går samman för att lägga i en högre växel för cykelfrågorna. Kriterierna för att ansluta sig är tuffa och Umeå är en av det tolv första städerna som får vara med.

Initiativtagarna bakom nätverket är Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och Malmö Stad. Målet är att bli ett kunskapskluster av duktiga politiker och tjänstemän, att öka samarbetet kommunerna emellan samt att tillsammans påverka cykelpolitiken på det nationella planet. Själva nätverket ska kunna initiera och sprida forskning och metoder för hur man bäst ökar cyklingen inom kommunerna. Inspirationen kommer från andra nätverk, som Klimatkommunerna och Spårvagnsstäderna.

- Det finns nätverk där kommuner arbetar tillsammas i massor av andra frågor, men inget om cykling. Kommunerna är i slutändan de viktigaste aktörerna när det gäller att öka cyklingen i Sverige. Därför vill vi samla de bästa städerna i ett nätverk, de som verkligen vill göra något på detta område., säger Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling och en av initiativtagarna bakom nätverket Svenska Cykelstäder.

Umeå med från starten

Umeå blir en av de tolv kommuner som är med redan från starten av nätverket och förhoppningen är att arbetet för att öka andelen cyklister i staden kan få ännu bättre förutsättningar. Till stor del handlar ett medlemskap i nätverket om kunskaps och erfarenhetsutbyte men det finns även andra fördelar. Initiativtagarna menar att detta bara är början på en starkare cykelutveckling i Sverige.

- Det blir som en kraftsamling av alla svenska städer som är duktiga på cykelfrågor. I förlängningen kan det leda till större möjligheter att få testa nya lösningar som gör förutsättningarna för cyklisterna ännu bättre, säger Katarina Bergström, trafikplanerare på Umeå kommun.

Att Umeå kommun blir inbjudna till nätverket kan ses som ett kvitto på att de medvetna satsningarna på cykling inte bara märkts för stadens innevånare utan även märkts i resten av Sverige.

Mer information:

Katarina Bergström
trafikplanerare
gator och parker
Umeå kommun
070-264 33 79
mejl

Klas Elm
ordförande
Svensk Cykling
070-458 01 08
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag