Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Umeå vill visa Europa smarta lösningar

Ett partnerskap i Umeå ansöker om 6,5 miljoner euro (drygt 60 miljoner kronor) från EU-programmet ”Horizon2020 – Smart Cities”. Ambitionen är att tillsammans med belgiska Ghent och skotska Glasgow bli ”Lighthouse Cities”, för att leda en utveckling av smarta och hållbara lösningar för europeiska städer.

Det aktuella projektet heter SHARED och löper 2016–2020. Partnerskapet i Umeå koordineras av Umeå kommun och dessutom ingår Umeå Energi, Umeå universitet, Akademiska hus, Bostaden i Umeå AB, Västerbottens läns landsting, Umeå kommunföretag, Hybricon, Spacetime, Umeva, UPAB och Bisnode.

Fokus ligger på att visa smarta lösningar i det område som kallas Universitetsstaden och som i dagsläget har 3 000 boende, 12 000 yrkesverksamma och över 35 000 dagliga besökare.

Miljardinvesteringar

Universitetsstaden förväntas vara en av norra Sveriges mest dynamiska utvecklingsmiljöer under de närmaste åren, och aktörerna i partnerskapet kommer att investera miljardtals kronor i området. Det omfattar lösningar inom energi, transporter, infrastruktur samt informations- och kommunikationsteknik.

– Det är investeringar som redan är planerade, och med en beviljad projektansökan kan vi höja ambitionsnivån ytterligare, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg.

Exempel på satsningar i Universitetsstaden

  • Energilagring
  • Bilpool för boende
  • Energiförbättringar i fastigheter för boende och verksamheter
  • Främjande av hållbara transportsätt (gång-, cykel- och kollektivtrafik), till exempel cykelmotorvägar
  • Ultrasnabb laddning av elbussar

Medskapande

Universiteten, näringslivet och de offentliga myndigheterna i Umeå har stor erfarenhet av internationellt samarbete. Ett exempel är kulturhuvudstadsåret 2014, och Umeå har just utvalts av EU-kommissionen som en av fyra finalstäder för Europas miljöhuvudstad 2017.

– Ledorden för Umeå2014 var nyfikenhet, passion och medskapande. Det passar perfekt med strategin för partnerskapet, som bygger på medskapande och öppen källkod, säger Hans Lindberg.

Fakta om Umeås ansökan till Horizon2020

  • Smarta lösningar ska visas i tre ”Lighthouse Cities”, förutom Umeå ingår belgiska Ghent och skotska Glasgow.
  • Exempel testas också i de fyra följarstäderna Brno, Slovakien; Parma, Italien; Palma, Spanien; Haifa, Israel.
  • Forskarsamverkan ska ske med Wuppertal Institute, Tyskland; AIT, Österrike; SP, Sverige; universitetet i Aberdeen, UK; EnergyCities, Frankrike.
  • Några av målen med partnerskapet är minskade energikostnader, stabilare och mindre kolbaserade energisystem, tekniska lösningar och tjänster på marknaden, förbättrad luftkvalitet, förbättrad livskvalitet samt starkare kopplingar mellan städer.

Mer information:

Hans Lindberg (S)
ordförande
kommunstyrelsen
070-589 01 66
mejl

Albert Edman
utvecklingsstrateg
070-297 18 19
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag