Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida

Sök i portalen och umea.se/kommun

Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Närmare 800 fler it-jobb i Umeå

Umeå positionerar sig som en av Sveriges starkaste it-städer. På sju år har antalet anställda inom Umeås it-företag ökat med 83 procent, hela 80 nya företag har startats och förädlingsvärdet och omsättningen har mer än fördubblats. Totalt sysselsätter branschen omkring ca 1 700 personer.

Undersökningen av aktiebolagen inom it- och telekombranschen i Umeå har genomförts av konsultföretaget Grufman Reje. Deras rapport visar att branschen är starkt växande och konkurrenskraftig. Mellan 2006 och 2012 har 765 nya medarbetare anställts inom it-sektorn. Det är en ökning med 83 procent. I Umeå är det enbart byggsektorn som nyanställt fler.

Många nya bolag

Ett annat mått på tillväxten är nyföretagandet. Också här pekar siffrorna uppåt med hela 80 nya aktiebolag som startats under den senaste sjuårsperioden.

Under perioden har dessutom it- och telekombolagens sammanlagda förädlingsvärde och omsättning mer än fördubblats.

Ett flertal aktiviteter

Umeå kommuns Näringslivsservice har sedan ett flertal år medvetet satsat på aktiviteter för att skapa förutsättningar för en växande it-bransch i Umeå. Bland initiativen finns den strategiska branschsatsningen InfoTech samt rekryterings- och seminarieaktiviteter i Stockholm för att locka utflyttade att vända hem och söka anställning vid it-företagen i Umeå. Dessutom genomförs aktiviteter för att öka kontakten mellan studenter och de lokala företagen.

– Det har varit en framgångsrik satsning och vi ser nu resultat. Umeå har en mycket kraftigare tillväxt inom it-sektorn än andra jämförbara kommuner i landet och Umeå har mycket bra förutsättningar för en fortsatt tillväxt i it-branschen. Vi har västvärldens snabbaste bredband och mycket kvalificerade it-utbildningar på Umeå universitet, säger Umeå kommuns näringslivschef Roland Carlsson.

Mer information:

Roland Carlsson
näringslivschef
Umeå kommun
090-16 32 10
070-578 65 50
mejl

Åsa Fällman
näringslivsutvecklare
Umeå kommun
090-16 32 18
070-601 68 31
mejl

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag