Nydala besöksområde

K A R T A
Nydalaområdet
Under slutet av 1700-talet blev behovet av mer jordbruksmark allt större i takt med att befolkningen ökade i Umeå.
Nydala insynades år 1797 av före detta landshövding Pehr Adam Stromberg.
1811 blev han avskedad utan pension p g a sin roll i samband med kriget mot ryssarna 1808/1809.

Pehr Adam Stromberg

Med hjälp av den förmögenhet hans hustru Johanna Lampa (1740-1804) fört med sig till boet lät han dika ut Tavelsjömyran norr om Tavlesjön och förvandlade den till åkermark. Nydala gård uppkallades efter Strombergs släkts stamgods Nydala herrgård i Småland. På 1820-talet hade gården 18 anställda, 19 nötkreatur, 4 hästar och 20 får. Odlingarna omfattade 100 hektar.

Efter missväxt och eldsvådor tvingades Stromberg lämna över gården till fordringsägarna 1831. Han bodde dock kvar till sin död 1838.
I samband med Laga skiftet 1856 delades markerna upp mellan några av Umeås borgare.
Huvudbyggnaden flyttades på 1920-talet till Riddargatan på Haga, men revs på 1950-60-talen.
Huset kallades "Slottet" och användes enligt muntliga uppgifter av militärer, som karamellfabrik och
                               pensionat.

Idag är Strombergs väg i östra Umeå uppkallad efter honom. Vägens gamla sträckning på östra sidan av Hamrinsberget anses följa Baronstigen som Stromberg brukade vandra för att från Hamrinsberget se ut över Umeå. En bit av Baronstigen finns kvar, cykelvägen mellan Bräntberget och Blåbärsvägen på Berghem.
Nydalaområdet domineras av Nydalasjön ( kallades tidigare Tavlesjön). Sjön är drygt tre kilometer lång och en halv kilometer bred. Sjön ligger i anslutning till stadsdelarna Nydalahöjd, Mariehem och Tomtebo.
Många små vägar, stigar och cykelvägar gör det möjligt att gå eller cykla runt sjön.
                            Dessutom finns en mängd grillplatser runt sjön där kommunen tillhandahåller ved året om.

Nydala fritidsområde
Under sommarmånaderna finns möjligheten att utnyttja Umelagun, som är ett utomhusäventyrsbad och naturbad med bastuflottar och caféer.
På vintern är längdskidåkning och pimpelfiske populärt. Fiskekort kan under sommaren köpas i området.

First Camp Umeå är beläget i området. Campingen har hundratals campingplatser och knappt 100 stugor samt äventyrsgolf, restaurang och andra attraktioner.

Länk med karta till olika aktiviteter inom Nydala fritidsområde: www.nydala.nu/aktiviteter.htm

Nydalasjön från söder

Logga in