Startsida Umeå kommun
Illustration hållbar bostadsrättsförening med laddstolpar för elbilar, solceller, tilläggsisolering, fönsterbyte, pryldelning, hållbara resor.

Klimatsmart bostadsrätt? Hitta ert sätt!

Hållbarhet kan vara både ekonomisk och bra för miljön. Lär dig mer om hållbart boende i en serie lärorika och inspirerande seminarier.

Vilken bostadsrättförening vill du och dina grannar bo i om 20 år? Hållbarhet är inte bara bra för miljön, det är också ekonomiskt smart och gör föreningen attraktiv för en växande grupp miljömedvetna Umeåbor.

Som en del i Umeå kommuns klimatarbete har vi under 2018 bjudit in till en serie inspirerande, lärorika och kostnadsfria seminarier om hur Umeås bostadsrättsföreningar kan göra det enklare att leva mer hållbart.

Genomförda träffar

  • 16 maj: Introduktion till hållbara bostadsrättsföreningar
  • 4 juni: Främja hållbar konsumtion och lär dig söka ekonomiskt stöd.
  • 19 juni: Producera el med solceller på huset.
  • 13 september: Fördjupande workshop om solel
  • 25 september: Energieffektivisering
  • 15 oktober: Hållbara resor och transporter
  • 26 november: Uppvärmning och värmesystem

Informationsmaterial

Här kan du ta del av presentationsmaterial från träffarna och andra typer av stödmaterial och länktips.

Information och stödmaterial

Umeå kommun satsar för klimatet

Seminarieserien är en del av Umeå kommuns klimatarbete som sker i samarbete med Umeå universitet och med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Umeå kommun, Umeå universitet, Region Västerbotten, Upab och Umeå energi.

Läs mer på www.umea.se/CO2platsen

Kontakt

Torgny Forss
energi- och klimatrådgivare
Miljö- och hälsoskydd
090-16 17 13
torgny.forss@umea.se

Mer information

Seminarieserien arrangeras av klimatprojektet Den koldioxidsnåla platsen.

Läs mer på www.umea.se/CO2platsen

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden

Projektet genomförs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vi är en del av Green Umeå

Sidan har granskats 2019-01-07

Sidans kortadress: www.umea.se/bohallbart

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.