Stadsarkivet

Stadsarkivets två huvuduppgifter är

  • att ansvara för Umeå kommuns arkiv- och dokumenthantering och ge råd och anvisningar till kommunens myndigheter, bolag och stiftelser
  • att vara Umeå kommuns centrala arkivdepå för protokoll, socialtjänstakter, skolbetyg, husritningar med flera kommunala handlingar.

Stadsarkivet ska se till att kommunen följer arkivlagen och arkivförordningen. Kommunens centrala hjälpmedel för hantering av dokument kallas dokumenthanteringsplaner. Dessa utarbetas av respektive kommunal verksamhet i samarbete med Stadsarkivet.

Stadsarkivet förvarar, tillgängliggör och tillhandahåller det material som finns i vårt centrala arkiv på Umestan. Stadsarkivet har också viss utställningsverksamhet och tar emot studiebesök enligt önskemål.

Mer information
Dela
Sidan uppdaterad 2015-02-26 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!