Europas miljöhuvudstad

Umeå ansökte om och nominerades till utmärkelsen "Europas miljöhuvudstad" 2014, 2015 och 2016. Alla tre år rankades Umeå högt bland de ansökande städerna. 2016 placerade Umeå sig högst på rankingen när det gällde buller, energi samt miljöinnovation och hållbar sysselsättning. Umeå har varit i final alla år men har fått se sig besegrade, senast av nederländska Nijmegen som prisades bland annat för sin cykelinfrastruktur och sin avfallshantering.

Sju europeiska städer ansökte om titeln Europas miljöhuvudstad 2018. En oberoende panel av experter bedömde städernas miljöarbete inom tolv olika områden, bland annat lokala transporter, luftkvalitet, natur och biologisk mångfald, energi och avfallshantering. Utifrån den bedömningen blev Umeå en av tre städer som gick vidare till final. I finalen fick en delegation från Umeå bland annat presentera stadens vision och förmåga att fungera som en förebild för andra städer. Gruppen fick också svara på frågor om miljön och miljöarbetet i Umeå.

Partnerskapet utvecklas

Umeå satsar på att utveckla partnerskap och samverkan, såväl lokalt som regionalt, nationellt och internationellt. Bedömningen är att det finns många långsiktiga fördelar, trots att Umeå inte utnämndes till Europas miljöhuvudstad, som kan leda till både bättre miljöprestanda och utvecklingsmöjligheter.

Varför miljöhuvudstad?

Mer än två tredjedelar av européerna bor i städer. Många miljömässiga utmaningar som vårt samhälle står inför finns i urbana områden. ”European Green Capital” är ett initiativ för att erkänna städers ansträngningar att åstadkomma hållbar tillväxt, att uppmuntra städerna att vidta ytterligare åtgärder, och att främja utbyte av bästa praxis mellan europeiska städer. Förutom att inspirera andra städer, stärker den vinnande staden sin miljöprofil och förbättrar stadens anseende och attraktionskraft som en destination för folk att besöka, arbeta och leva i.

Nio städer har nu utnämnts till ”European Green Capital” sedan starten 2010. Stockholm vann första titeln, följt av Hamburg i 2011, Vitoria-Gasteiz 2012, Nantes 2013, Köpenhamn 2014 och Bristol 2015. I år är Ljubljana miljöhuvudstad, 2017 är det Essens tur och 2018 är det dags för Nijmegen.

Sidan uppdaterad: 2017-08-23