Startsida Umeå kommun
Karta över beslutade hastigheter

Klicka på kartan för att se kartor över beslutade hastigheter.

Hastigheter

Hastigheterna har satts med hänsyn till en säkrare trafik, ökad trygghet, mindre utsläpp och mindre buller. Bedömningen kring olika hastigheter beror bland annat på gatornas utformning, in- och utfarter samt tillgång till separat gång- och cykelvägnät.

Sidan har granskats 2018-10-18

Sidans kortadress: www.umea.se/hastighet

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.