Startsida Umeå kommun

Idéan

För- och grundskolans utvecklingscentrum

Idéan har i budget 2016 ett behov av omstruktureringar. Idéan och andra stödfunktioner har i budget 2016 fått uppdrag att göra effektiviseringar för att så långt som möjligt värna kärnverksamheten.

Stegvis omstrukturering under våren

Omstruktureringen kommer att ske stegvis med fokus på att tillvara ta den kompetens som finns inom Idéan och att hitta nya former för förskoleutveckling. Information och samverkan om den fortsatta processen med omstrukturering sker enligt gällande rutiner.

— Vi behöver tänka nytt för hur vi framåt kan nyttja kunskapen som finns inom Ideán och hitta andra sätt att fortsätta ge förskolor stöd i sitt utvecklingsarbete. Vi har byggt upp ett pedagogiskt utvecklingsstöd inom Idéan som måste hitta andra former för att klara effektiviseringskravet. Det arbetet påbörjas nu, säger Monica Musse Andersson, enhetschef för Idéan och den som leder omstruktureringsarbetet.

Vårens program 2016

1000-tals lyktor

- under samma himmel, under samma kväll 2015

Tack alla som deltog runt om i Sverige! Det tändes totalt 40 423 lyktor på Internationella barndagen den 20 november.

1000-tals lyktor-under samma himmel under samma kväll 2014

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.