Portalen för Umeå - kommun, universitet och näringsliv

Startsida
Besökare

Sök i portalen och umea.se/kommun

Röbäck

Röbäcks by ligger ca 5 km sydväst om Umeå centrum, söder om älven. Utbyggnaden av Röbäck påbörjades i början av 80-talet. Hela området består av marknära bostäder. Bebyggelsen består av lägenheter och småhus med bostadsrätt och hyresrätt. Befintlig tallskog och naturmark har sparats. Närhet till daghem, skolor, el-ljusspår, motionsslingor, tennisbanor och motionshall. Livsmedelsbutik med vissa posttjänster ligger centralt i området.

Här hittar du mer information om Röbäck.

Umeå kommuns webbplats
Turistbyrå
Umeå universitet
Umeå kommunföretag