Aschanska villan

Aschanska villan

1906 var stockholmsarkitekten Ragnar Östberg sysselsatt med två uppdrag i Umeå: en teaterbyggnad och en villa, båda i representativa lägen vid älven.

Beställare av villan var dragonregementets chef, överste Aschan. Med utgångspunkt i det tidiga 1800-talets svenska herrgård (se 3!) formade Östberg efter eget sinne denna säregna bostad. Med bruten takform, ursprungligen helt rödfärgad och med endast fönstrens tätspröjsade bågar vita, skilde sig överstens villa från övriga i staden.

Teaterbyggnaden — ett stort trähus som fick sin plats öster om tullkammaren nedanför Reiniusska gården — är nu borta. Umeå stad hade vågat äventyret att bygga den i trä. Sju år senare brann den, inte helt oväntat, ner till grunden.

Aschanska villan

Aschanska villan, Västra Strandgatan 15

Fler historiska byggnader                               Tillbaka till startsidan för Historia
Dela
Sidan uppdaterad 2010-08-31 av Håkan Göransson Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!