IUP, betyg och bedömning

Grundskolorna i Umeå kommun använder ett IT-verktyg som ska hjälpa till med arbetet kring IUP. IUP står för individuella utvecklingsplaner. I IT-verktyget har varje elev en egen "sida" där elever, vårdnadshavare och skolan arbetar tillsammans över internet.

Målet är att verktyget ska öka samarbetet och dialogen mellan hem och skola kring elevens kunskapsutveckling. Det sker bland annat genom att lärarna kan skriva omdömen om vad eleven kan och har lärt sig och vad eleven behöver jobba vidare med i varje ämne och i varje årskurs.

I fokus

Nyheter kring Unikum ht 2013

Förändring av skriftliga omdömen

Film från Skolverket: Skolan är till för ditt barn

Informationsmaterial till föräldrar

IT-verktyg ger bättre inblick i skolarbetet

Ny läroplan i skolan 2011

Vårdnadshavare loggar in med E-legitimation

Verktyg för översättning

Dela
Sidan uppdaterad 2015-04-02 av Niclas Skoglund Kommunikation
Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Snabblänkar
Europas kulturhuvudstad 2014, Sveriges Arkitekters planpris 2012, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!