Startsida Umeå kommun

Kulturcentrum för barn och unga

Kulturcentrum för barn och unga är en verksamhet som drivs av Umeå kommun. Här ryms teatergruppverksamhet, skapande ateljéarbete, kulturpedagogiska projekt, Kultur i skolan och förskolan, utbildning för pedagoger och sist men inte minst Skapande lördagar.

Rena rama cirkusen

Dialogcafé

Måndag 30/5 kl 17:30 till ca 19:30.
Hur gör vi kulturen tillgänglig för alla? Om projekt för barn och unga med funktionsnedsättning...

Läs mer

Vill du spela teater
Spela teater

Vill du spela teater?

Ansökningsperioden för deltagande i teatergruppverksamhet har öppnat! Öppet att söka t o m 21/8...

Läs mer

Skolprogram på KC v21-22

Vår föreställning Rena Rama Cirkusen spelas för inbjudna skolor...

Läs mer

Landet Sinkadusien
Förskolegrupp i sagorummet

Våra program 2016

Våra program på repertoaren denna termin ...

Läs mer

Skapande lördag åter i höst

Öppet hus för våra yngsta kommuninnevånare åter i höst...

Läs mer

Fortbildning
Söndagslabb

Kursutbud 2016

Fort- och kompetensutveckling för pedagoger och andra ...

Läs mer

Söndagslabb

Kulturintresserade barn- och ungdomsgrupper kan låna lokaler ...

Läs mer

Kontakt
Hamnmagasinet, V Strandgatan 4

Kulturcentrum för barn och unga finns i Hamnmagasinet, Västra Strandgatan 4, med entré från älvssidan.

Öppettider, kontoret:
Vardagar, klockan 08.30–16.00

Program för allmänheten:
Lördagar klockan 12.00–15.00, under perioden 12/9–14/11

Teatergruppstider:
Måndag–fredag,
klockan 15.30–21.00

Schema för teatergrupper

Kontakt/personal

I fokus
länk till Umeå kommus ungdomsportal

Sidan har granskats 2016-05-23

Sidans kortadress: www.umea.se/kulturcentrum

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Mejl, telefon och
andra kontaktvägar

Pressrum

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.